EPD – Enviromentální prohlášení o produktech Habito, RigiStabil, MA a Glasroc

Naše společnost usiluje o minimalizaci negativních dopadů naší výroby a produktů na životní prostředí. V souladu s principy udržitelné výstavby jsou tyto dopady transparentně deklarovány environmentálními prohlášeními o produktu (EPD), které jsou výstupem komplexní studie posouzení životního cyklu (LCA) našich produktů.

K EPD na stavební desku RB, protipožární desku RF (DF) a impregnovanou desku RBI (H2) nám nově přibyly EPD k:

 

Prohlédněte si i další EPD nebo si pusťte video, které Vám představí naše řešení pro udržitelné bydlení!