Laboratorní hodnota uváděná u cihel je v reálném světě na stavbě nedosažitelná