Členství v profesních sdruženích

Cech suché výstavby ČR

Cech je nezávislou organizací montážních firem. Jejím posláním je především rozšiřování informací o suché výstavbě a propagace suché výstavby ve stavebnictví a médiích. Dále pak je zájmem cechu zvyšovat kvalitu montáže v suché výstavbě, legislativní informovanost montážních firem a také se podílet na celoživotním vzdělávání pracovníků v suché výstavbě.

 

 

ADMD

ADMD_logoAsociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) sdružuje výrobce montovaných objektů bytové a občanské vybavenosti na bázi dřeva. Základním úkolem ADMD je zabezpečení kvality staveb na bázi dřeva prostřednictvím certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK). Touto certifikací musí úspěšně projít každý člen ADMD. Rigips působí v asociaci jako partner, který nabízí členům ADMD inovativní výrobky a technologie přispívající ke zvyšování kvality a životnosti tohoto typu staveb.

 

CZGBC

Ceska_rada_pro_setrne_budovyČeská rada pro šetrné budovy byla v ČR založena v září 2009. Jako hlavní cíl své činnosti si klade všestrannou podporu a propagaci šetrné výstavby – výstavby s minimálními dopady na životní prostředí. Rigips se společně s divizemi Weber a Isover stal členem CZGBC v září 2012 a aktivně se zapojil do činnosti pracovní skupiny Udržitelné materiály. Výsledkem aktivit v této oblasti jsou ověřené EPD (Environmental product declaration) na nejprodávanější sádrokartonové desky.