Trénink pro řemeslníky v Praze

Poslední zastávkou Tréninku pro řemeslníky se stalo pražské výstaviště v Holešovicích.  Podívejte se na fotky, jak Trénink probíhá!