Glasroc H do mokrých interiérů

iStock_000015632600Large

Desku Glasroc H vyvinul Rigips pro extrémně vlhké prostory a prostory s vysokým rizikem vzniku plísní. Výjimečné technické parametry desky Glasroc H umožňují konstrukcím suché stavby plnit spolehlivě svou funkci i v prostředích, která jsou často vystavena nadměrné vzdušné vlhkosti, jako jsou např. průmyslové prádelny či velkokapacitní vývařovny, a v interiérech s trvalým výskytem vody, ke kterým se řadí haly plaveckých bazénů, veřejné sprchy ve sportovních zařízeních, wellness centra a podobně.

Glasroc-H

V takto exponovaných prostorách odolají konstrukce s deskou Glasroc H nejen vlhku, ale i nepříjemným plísním, a to po dlouhou řadu let bez jakýchkoli objemových a tvarových změn.

 

Brožura Glasroc H_2017

 

Glasroc_cena_2013