Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

SOUTĚŽ: Návrh Showroomu

Architektonická soutěž
pro studenty ČVUT

Cílem soutěže je navrhnout inspirativní, funkční a reprezentativní Showroom, který bude reprezentovat co nejširší portfolio výrobků a systémů skupiny Saint-Gobain.

O soutěži

Zadáním soutěže je předložení návrhu na design Showroomu společnosti Saint-Gobain. Od soutěžících se očekává inspirativní prezentace co nejširšího portfolia materiálů společnosti Saint-Gobain a jejich využití ve stavební praxi.

Na základě vítězného návrhu bude Showroom realizován v areálu výrobního závodu Rigips v Horních Počaplech.

Bude sloužit laické a odborné veřejnosti jako prezentační prostor, na kterém bude možné ukázat výkon jednotlivých materiálů a stavebních systémů společnosti.

Pro koho je soutěž určena

Zúčastnit se mohou pouze studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Účastníci musí být studenty denního studia k datu uzávěrky podání soutěžních návrhů.

Ceny

1. Cena

50 000 CZK

2. Cena

30 000 CZK

3. Cena

15 000 CZK

Zadání soutěže

Návrh Showroomu musí splňovat tyto podmínky

 • Samostatný objekt
 • Konstrukční systém Showroomu musí být sendvičová dřevostavba či kovostavba
 • Založení stavby bude na patkách
 • Zastavěná plocha do 25m2
 • Hodnotícím kritériem bude co nejlepší prezentace materiálů Saint-Gobain:
  • Rigips - systém suché výstavby;
  • Glasssolutions - skleněné fasády, interiéry;
  • ISOVER - izolace, zelené střechy/fasády;
  • Weber - omítky, zateplovací systémy, nátěry, podlahové hmoty;
  • Adfors - perlinky, skelné pásky, sklovláknité tapety a dalších materiálů divizí Saint-Gobain.
 • Do 4m výšky s max. jedním nadzemním podlažím
 • Stavba je tvarově neomezená
 • Stavba bude bez hygienického zázemí (je dostupné v areálu závodu)
 • Bude připojena na elektrickou síť
 • Důraz je kladen na zdravé vnitřní prostředí, akustiku a denní osvětlení

Kritéria soutěže

Originalita návrhu

Důraz na prezentaci materiálů skupiny

Komplexní architektonické řešení

Výtvarná a grafická úroveň návrhu

Srozumitelnost

Proveditelnost

Inspirace

Partneři souteže

Společnost Saint-Gobain je hlavním partnerem Fakulty stavební ČVUT v Praze.