Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Má společnost Rigips v sortimentu desky, které se dají použít i do exteriéru?

Odpověď je stručně: ANO, ale… Určitý typ sádrokartonových desek a sádrovláknitých desek, které má společnost Rigips v sortimentu, lze do exteriéru použít. Jde konkrétně o desky Rigistabil a desky Rigidur, musí být ovšem dodrženy tyto náležitosti:

 • Plochy konstrukce nesmí být přímo vystaveny vlivům povětrnosti a ani nepřímému působeni vody (ani ostřikující vodě), dešti, slunci či sněhu.
 • Před montáží je potřeba napenetrovat hrany desek RigiStabil již pří skladování na paletách (např. základním penetračním nátěrem Rigips)
 • Nosná podkonstrukce musí být schopna vzdorovat tlaku větru (např. použití závěsu Nonius)
 • Prvky podkonstrukce a závěsy je nutno opatřit dodatečnou antikorozní úpravou (nátěrem), dřevěné prvky je třeba chránit impregnačním nátěrem.
 • Pro upevňování desek RigiStabil se používají šrouby, sponky nebo hřebíky dle technologie Rigips, které je třeba přetmelit sádrovým tmelem.

U podkonstrukce  se podle jejího typu musí upravit rozteče:

 • Rozteče upevňovacích prostředků u vodorovných konstrukcí je třeba snížit na max. 150 mm.
 • Maximální rozteč prvků podkonstrukce podhledů a podkroví opláštěných deskami RigiStabil je 333 mm.
 • Maximální rozteč prvků podkonstrukce stěn opláštěných deskami RigiStabil u dřevostaveb je 625 mm, v ostatních případech 417 mm.
 • Podélné hrany desek je potřeba lepit, příčné hrany a řezané se tmelí.
 • Dilatační úseky jsou zde zmenšené, oproti běžným interiérovým SDK konstrukcím na max. 10 m délky, max. 60 m2
 • Je nutno provést technická opatření k zamezení kondenzace vodní páry na deskách RigiStabil (vhodnou skladbou konstrukce a tloušťkou izolantu dle tepelně technického posouzení).
 • Bezprostředně po ukončení montáže je nutno povrch desek opatřit základním penetračním nátěrem Rigips.
 • Konstrukce musí být chráněna až do aplikace ETICS před povětrnostními vlivy (především kritická místa (jako jsou např. hrany opláštění kolem otvorů).
 • Desky RigiStabil musí být před další povrchovou úpravou suché, soudržné, rovné, stabilní, bez nečistot a dalšího poškození.
 • Na plochy konstrukcí, které nebudou vystaveny ostřikující vodě nebo přímému oslunění, lze jako finální povrchovou úpravu použít kvalitní flexibilní lepidlo, do kterého se vkládá výztužná tkanina a následně se nanese tenkovrstvá stěrková omítka.
 • Plochy, které budou vystaveny přímému oslunění, je nutné ochránit aplikací ETICS s tloušťkou izolantu minimálně 40 mm. Systém ETICS je doporučeno lepit a kotvit.
 • Doporučuje se lepící stěrková hmota therm technik a plastové talířové hmoždinky s kovovým šroubem. Délku kotevního prvku je doporučeno volit dle výrobce hmoždinky.
 • Přesný počet a délku kotevních prvků určuje výrobce ETICS dle místních podmínek.