Technické podklady Rigips

Veškerou technickou dokumentaci včetně literatury naleznete na našich webových stránkách.

 

Kompletní přehled platných podkladů:

Literatura

Knihy

 • Montážní příručka sádrokartonáře – soubor technologických předpisů montáže všech typů SDK konstrukcí. Podklad je určen zejména pro realizační firmy a stavební dozor.
 • Velká kniha sádrokartonu – soubor technických listů konstrukcí (více jak 1000 variant konstrukcí) pro navrhování. Podklad je určen zejména pro projektanty a realizační firmy.
 • Sádrokarton zvládneme sami – stručnější podoba Montážní příručky sádrokartonáře. Kniha je určena zejména pro domácí kutily a začátečníky v oblasti suché výstavby.

Katalogy

 • Požární katalog – obsahuje kompletní přehled konstrukcí, které mají platnou klasifikaci požární odolnosti
 • Ceník – přehled všech výrobků včetně doporučených cen, minimálního dodacího množství, hmotnosti a dalších potřebných informací k nákupu materiálů
 • Modré akustické systémy – obsahuje základní informace ke vzduchové a kročejové neprůzvučností konstrukcí včetně doporučených variant a jejich provedení
 • Akustika a design (pro projektování + montážní návod) – obsahuje základní informace k vnitřní akustice prostoru (doba dozvuku apod.) včetně doporučených variant konstrukcí a jejich provedení
 • Dřevostavby – systémy nosných a nenosných stěn ze speciálních desek včetně doplňkových konstrukcí v dřevostavbách
 • Výtahové šachty – obsahuje jednotlivé varianty šachtových stěn, které je možné použít v oblasti výtahových šachet
 • Interiérové sádrové omítky a stěrky – obsahuje specifikaci a doporučení jednotlivých typů sádrových omítek a stěrek. Dále je v katalogu popsána i samotná aplikace materiálů.
 • Tmelení sádrokartonových konstrukce – podrobný montážní návod pro tmelení všech typů sádrokartonových konstrukcí (podhledy, příčky apod.)
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení – v tomto katalogu jsou doporučeny atypická řešení, s kterými se můžeme setkat v nemocnicích (vnitřní příčka s prosklením apod.)
 • Vysokopevnostní sádrokarton Habito – obsahuje základní informace k deskám a konstrukcím Habito H
 • Konstrukce Glasroc H – sádrokartonové systémy, které jsou určeny do extrémně vlhkých prostor, jako jsou např. bazény.

Brožury

 • Dřevostavby – montážní návody – obsahuje základní montážní postupy v případě aplikace SDK desek či desek Rigidur na dřevěnou podkosntrukci
 • Suché podlahy Rigidur a RigiStabil – montážní návody suchých podlah včetně doporučení skladby
 • Sádrokarton – návody a tipy na výstavbu – nejstručnější podoba montážního návodu
 • Gyprex BIO/Asepta (novinka) – kazetové podhledy, které jsou určeny do hygienických prostor.

Technická dokumentace

Technické listy

 • Desky, Profily, Tmely, Omítky, Vruty a další doplňkové příslušenství

Prohlášení o vlastnostech (pouze pro konstrukce dle evropské harmonizované normy)

 • Desky, Profily, Tmely, Omítky, Vruty a další doplňkové příslušenství
 • Konstrukce

Prohlášení o shodě (pouze pro konstrukce dle evropské normy ČSN)

 • Desky, Profily, Tmely, Omítky, Vruty a další doplňkové příslušenství
 • Konstrukce

Bezpečnostní listy (pouze k výrobkům, které byly dle vyhlášky klasifikovány jako nebezpečné)

 • Vybrané sádrové omítky
 • Polyuretanová lepidla

Environmentální prohlášení o výrobku (EPD)

 • Vybrané sádrokartonové desky

Certifikáty VOC

 • Vybrané sádrokartonové desky

Certifikáty k bezpečnostním konstrukcím

 • Svislé konstrukce (příčky, předstěny)
 • Vodorovné konstrukce (podhledy, membrány)

Certifikáty ohledně zdravotní nezávadnosti desek

 • Vybrané sádrokartonové desky

Certifikáty k výtahovým šachtám

 • Varianta bez omezené šířky
 • Varianta bez omezené výšky

 

 

Montážní příručka sádrokartonáře