fbpx BIM řešení - Rigips

BIM řešení

„Building information modeling“ neboli BIM zvládne mnohem víc než jen 3D obrázek či projekt budovy. Jedná se o metodiku vytváření projektu budovy. Projekty vytvářené v dnes již tradičních CAD systémech všichni známe.

V případě standardních CAD systémů je výstupem pouhý nákres vyjadřující budoucí podobu stavby. Naproti tomu BIM model jde mnohem dále a obsahuje kromě grafického vyjádření také informace o každém použitém produktu a konstrukci, data revizí TZB apod. Je tedy počítáno s tím, že BIM model bude využíván po celou životnost budovy například ke správě TZB apod.

Projektování v BIM s sebou dále přináší nezměrné výhody v minimalizaci rizik „kolizí“ konstrukcí a TZB ve výškových úrovních. Znamená také snazší projektové řízení a logistiku na stavbě, a tím snižuje náklady na výstavbu.

Pokud informační model předpokládá, že bude naplněn informacemi o produktech a stavebních konstrukčních prvcích, musíme tyto informace do modelu nějakým způsobem přinést.

Jak docílit naplnění modelu kvalitními informacemi, které budou stále aktuální?

Máme možnost veškeré informace vložit ručně, což bude časově velmi náročné, nebo máme možnost využít jedno z BIM řešení Rigips které obsahuje veškerá data o konstrukcích a výrobcích. Ta jsou navíc neustále aktuální, jelikož jsou spravována v reálném čase a automaticky aktualizována.

Plugin Rigips a nebo komplexní řešení DEKSOFT jehož je Rigips součástí: www.deksoft.eu

V našem videonávodu zjistíte, jak na BIM plugin RIGIPS pro ArchiCad:

A nebo se podívejte, jak na BIM plugin RIGIPS pro Revit:

Ke stažení

Před instalací nového pluginu je potřeba odinstalovat původní plugin.