Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Akrylátový tmel

Popis

Pro finální úpravu spár mezi sádrokartonovými a navazujícími konstrukcemi (sádrokarton, zdivo, beton, plynosilikáty, omítka i dřevo), napojení okenních a dveřních rámů a parapetů. Dále pak pro vyplňování spár a trhlin v omítce, zdivu či betonu a jiných vhodných podkladů.

Technické vlastnosti

Vytváří trvale pevný, elastický spoj, po vytvrzení přetíratelný.
Základ: Akrylátová emulze
Minimální a maximální šířka spáry: min. 4 mm, max. 25 mm
Pevnost v tlaku: 0,5 Mpa
Reakce na oheň: E

Sortiment

Objednací číslo Balení Spotřeba Vytvrzení Skladovatelnost (měsíce)
KB518300 280 ml/kartuše cca 12,9 m (pro spáru 4x6mm) / kartuš 0,5 – 1,0 mm (za 24 hod/ 23°C/ 50 % rel. vlhkosti) 24