Akademie řemesel Praha, Střední škola technická

Adresa
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Zelený pruh 1294/52
Praha 4 - 14700

Kontakt
Ing. Pavlína Zmeškalová
778407426
pzmeskalova@zelenypruh.cz