Akademie řemesel Praha – Střední škola technická

Kontakt
Ing. Pavlína Kmochová
770100849
pkmochova@zelenypruh.cz

Adresa
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Zelený pruh 1294/52
Praha 4 - 14700