Architektonická soutěž

Pro studenty ČVUT

Cílem soutěže bylo navrhnout inspirativní, funkční a reprezentativní Showroom, který bude reprezentovat co nejširší portfolio výrobků a systémů skupiny Saint-Gobain.

O soutěži

Zadáním soutěže bylo předložení návrhu na design Showroomu společnosti Saint-Gobain. Od soutěžících se očekávala inspirativní prezentace co nejširšího portfolia materiálů společnosti Saint-Gobain a jejich využití ve stavební praxi.

Na základě vítězného návrhu bude Showroom realizován v areálu výrobního závodu Rigips v Horních Počaplech.

Bude sloužit laické a odborné veřejnosti jako prezentační prostor, na kterém bude možné ukázat výkon jednotlivých materiálů a stavebních systémů společnosti.

Pro koho je soutěž určena

Zúčastnit se mohli pouze studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Účastníci museli být studenty denního studia k datu uzávěrky podání soutěžních návrhů.

Ceny

Zadání soutěže

Návrh Showroomu musel splňovat tyto podmínky

 • Samostatný objekt
 • Konstrukční systém Showroomu musel být sendvičová dřevostavba či kovostavba
 • Založení stavby na patkách
 • Zastavěná plocha do 25m2
 • Hodnotícím kritériem byla co nejlepší prezentace materiálů Saint-Gobain:
  • Rigips - systém suché výstavby;
  • Glasssolutions - skleněné fasády, interiéry;
  • ISOVER - izolace, zelené střechy/fasády;
  • Weber - omítky, zateplovací systémy, nátěry, podlahové hmoty;
  • Adfors - perlinky, skelné pásky, sklovláknité tapety a dalších materiálů divizí Saint-Gobain.
 • Do 4m výšky s max. jedním nadzemním podlažím
 • Stavba byla tvarově neomezená
 • Stavba bude bez hygienického zázemí (je dostupné v areálu závodu)
 • Bude připojena na elektrickou síť
 • Důraz byl kladen na zdravé vnitřní prostředí, akustiku a denní osvětlení

Kritéria soutěže

Originalita návrhu

Důraz na prezentaci materiálů skupiny

Komplexní architektonické řešení

Výtvarná a grafická úroveň návrhu

Srozumitelnost

Proveditelnost

Detaily projektů

František Exner

ShowRoom Rigips

Studijní program: Architektura a stavitelství
Forma studia: Prezenční

Budova má 1 nadzemní podlaží. Uvnitř budovy se nachází prostor s výrobky společnosti včetně skladeb konstrukcí, či možnost ukázky práce s barevným sklem. Objekt má přístupnou střechu, po které se dá vystoupat na nejvyšší bod stavby, odkud lze světlíkem pohlédnout dolů do žlutobarevné skleněné expozice. Střecha je zelená s polointenzivní zelení a je ve sklonu.

Ludvík Málek

ShowRoom Rigips

Studijní program: Stavební inženýrství
Forma studia: Prezenční

Urbanistické řešení
Navržené řešeni vychází z umístění současných staveb na okolních pozemcích a z požadavků investora. Přístupy k objektu jsou od sousedního objektu školícího centra a od vrátnice do výrobního areálu.
Architektonické řešení
Půdorys objektu vychází z loga společnosti Rigips, je ve tvaru zkoseného obdélníku se zaoblenými rohy. Je zastřešen plochou střechou. Pochozí část střechy je řešena jako dřevěná terasa, zbývající část je vegetační extenzivní střecha. Fasády jsou řešeny omítkou bílé barvy a částečným obložením dřevěným roštem, na jižní straně je část řešena jako zelená fasáda.

Petr Novák
Kateřina Nosáľová

ShowRoom Rigips

Studijní program: Architektura a stavitelství
Forma studia: Prezenční

a) Hmotové řešení
Objekt je koncipován jako spojení dvou různých přístupů k návrhu exteriéru stavby, pomocí nabídky skupiny SAINT-GOBAIN. Hlavní objem objektu je kvádr, který se v horní ploše otevírá a vznikají dvě pultové střechy o různém sklonu. Šơtové stěny jsou odsazeny a proskleny, tím se z hlavní hmoty vizuálně stává tubus. V Hlavní objemu objektu jsou v podélném směru vytvořeny niky pro prezentaci možných řešení fasád. Celá hmota objektu je vyzdvižena nad terén pomocí základových patek. Tím pod objektem vzniká provětrávaná mezera. Toto řešení zároveň řeší konstrukční ochranu dřeva před vlhkostí.
b) Materiálové řešení
Objekt je navržen jako sendvičová dřevostavba. V exteriéru je jako povrchový materiál použita chytrá omítka weberpas extraClean active (RAL 9010). V interiéru je použit dřevěný obklad. Hrany objektu jsou oplechovány titanzinkem v barvě antracitu (RAL 7016), tím je podpořen základní tvar objektu. Na severní fasádě jsou použity květináče florapot a vznikají tak zelené stěny. Jako povrchový materiál střechy orientované na jih bude použité zátěžové kamenivo. Střecha orientovaná na sever bude zelená extenzivní.
c) Provozní a dispoziční řešení
Vstup do objektu je na východní straně objektu. V objektu se nachází dvě výstavní místnosti o celkové ploše 15,3 m2 a jedna protihluková místnost a ploše 2,1 m2.
d) Prezentace materiálů skupiny SAINT-GOBAIN
Prezentace únosnosti materiálů Rigips je demonstrována pomocí betonového kvádru o hmotnosti 100 kg kotvena ve čtyřech bodech do sádrokartonové příčky z desek Habito H a prezentačních panelů zavěšených na sádrokartonovém podhledu z desek Habito H.
Pomocí nástěnných panelů budou prezentovány skladby použité v konstrukcích samotného Showroomu. Prezentovat se bude skladba vnitřní akustické příčky Habito H a skladba obvodové stěny. Dále se v showroomu budou pomocí prezentačních panelů prezentovat také skladby podlahy a střechy. Panely budou vybaveny šơtkem s popisem skladby.
V rámci showroomu bude možné interaktivně vyzkoušet akustické vlastnosti sádrokartonové příčky od firmy Rigips a skleněné dělící příčky od firmy Glass solution.
Nika v obvodové stěně na severní straně bude využita k prezentaci unikátního systému od Flora Urbanica, který snižuje spotřebu vody a minimalizuje ekologickou zátěž používáním produktů z recyklovatelných materiálů. Pro dosažení minimálních nákladů, spojených se zavlažováním, se v systému využije hydrofilní vata ISOVER Intense jako hlavní hydroakumulační vrstva. V nice na jižní straně bude instalován jednoduchý nosný systém pro výstavu prezentačních panelů s jednotlivými druhy designových omítek od firmy Weber. Prosklené stěny v průčelých budou prezentovat skloviny z portfolia firmy Glass solutions.
Vnitřní tepelná pohoda v chladnějších měsících bude zajištěna pomocí designového skleněného otopného tělesa od firmy Glass Solutions.

Hana Farová

ShowRoom Rigips

Studijní program: Stavební inženýrství
Forma studia: Prezenční

Tento tvar zkoseného obdélníku jsem zvolila kvůli zajímavému půdorysu. Vytvořila jsem průchod, který je možný použít k reklamním účelům, i pokud bude interiér zamčený, nebo případnému většímu počtu osob, které by se nevešli do hlavní místnosti. Osvětlení je tady řešeno LED světly ve stropu. V hlavní místnosti showroomu je umístěn data projektor promítající na severní stěnu, reproduktory ve stropu. Omítka řešena jako hladká bílé barvy. Na severní stěně bude řešeno osvětlení LED světly mezi černými lamely přibližně do poloviny zavěšeného stolu a zavěšeným svítidlem v druhé polovině místnosti (východní části). Podlaha s betonovou stěrkou vhodnou na podlahu v exteriéru teplejšího odstínu se zlatavým odleskem. Okna dřevěná, horní rám šikmý dle spádu střechy, černé barvy. Okna jsou řešená tak, aby prosvětlila celý interiér, ale zároveň se nepřekrývala. Dveře prosklené s bezpečnostním sklem a svislým dlouhým černým madlem. Zárubně a rám dřevěný černé barvy. Ve východní, západní a jižní interiérové stěně jsou průhledy do konstrukcí chráněné sklem, aby nedocházelo k úniku tepla. Každá stěna tedy řešena jinou skladbou. Na severní a jižní stěně fasáda řešena černým falcovaným plechem. Střecha řešena také černým falcovaným plechem. Odtok dešťové vody je řešen skrytým žlábkem. V jižní stěně zasklené otvory obdélníkového a půlkruhového tvaru. Podsvícené logo umístěno na jižní a severní stěně. V interiéru umístěné dvě křesílka (šedé čalounění a černé nohy), před nimi stůl ve tvaru koule (dle soutěže rigips) se skleněnou plochou, dva volně stojící stoly a jedna zavěšená deska na výstavu vzorků. Celý objekt řešen v černé, šedé barvě a teplého odstínu dřeva. V případě vytápění bude řešeno podlahovým topením.

Anna Myts
Hennadii Aloshkin

ShowRoom Rigips

Studijní program: Architektura a stavitelství
Forma studia: Prezenční

Předmětem prace je návrh showroomu společnosti saint-gobain v obci horní počaply v ul. Bezručova 108. Cílem práce bylo vytvořit projekt v rozsahu architektonické studie. Návrh showroomu koresponduje okolní zástavby.

Tereza Kozlíková

ShowRoom Rigips

Studijní program: Architektura a stavitelství
Forma studia: Prezenční

Objekt je navržen jako sendvičová dřevostavba (konstrukce 3.33.04) založená na patkách. Nejvyšší hrana objektu je ve výšce 3,975 m od čisté podlahy. Celková zastavěná plocha je 24,11 m2. Showroom s označením 1 je v interiéru i exteriéru obložen sibiřským modřínem. Podlaha je navržena jako epoxidová stěrka weberpox v šedém odstínu. Prosklení je navrženo se zasklením Glassolutions Climatop + SSG COOL-LITE z důvodu jihozápadní orientace. Rámy jsou zvoleny v šedém antracitu. Pod konstrukcí střechy jsou navrženy akustické barevné pohledy v celém objektu. Barevnost zvolena viz. vizualizace. Showroom 2 má v exteriéru navrženou omítku weberpas s texturou hrubého pohledového betonu, v interiéru se jedná o strukturu jemného pohledového betonu. Jako suchá podlaha jsou navrženy dřevěné parkety - sibiřský modřín. Prosklení je navrženo se zasklením Glassolutions Climatop + SSG COOL-LITE z důvodu jihovýchodní/jihozápadní orientace. Rámy jsou zvoleny v šedém antracitu. Okna na východní straně jsou navržena se zasklením Glassolutions Climatop. Rámy jsou také zvoleny v šedém antracitu.
Soklová omítka po celém objektu je navržená v šedém odstínu weberpas marmolit.
Oba showroomy propojuje akustická nosná stěna a skleněné dveře se zasklením Glassolutions Graduel (+Stapid Silence).

Partneři souteže

Společnost Saint-Gobain je hlavním partnerem Fakulty stavební ČVUT v Praze.