Jaké volit desky do prostoru bazénu?

Místnost, kde je umístěn bazén, je velice náročná na vlhkost a vyžaduje i volbu speciálních materiálů, které zabrání nežádoucí tvorbě plísní. I na tento problém má Rigips praktické řešení.

Pro extrémně vlhké prostory a prostory s vysokým rizikem vzniku plísní (viz kategorie B a C – dle ČSN EN 13964) jsme vyvinuli speciální stavební desku Glasroc H. Výjimečné technické parametry těchto desek umožňují konstrukcím suché stavby plnit spolehlivě svou funkci i v prostředích, která jsou často vystavena nadměrné vzdušné vlhkosti, jako jsou například domácí bazény, sprchy a podobně.

Konec plísním s Glasroc H

Vysoká vlhkost v interiéru je jednou z hlavních příčin vzniku, růstu a rozmnožováni plísní. Pokud zdroje vlhkosti z interiéru nelze odstranit, je potřeba k výstavbě použit takový stavební materiál, který plísním nedovolí vyrůst. A právě takovým materiálem je stavební deska Glasroc H, hlavní komponent systémů suché výstavby. Skutečnost, že deska Glasroc H neobsahuje žádný organický komponent, který by mohl představovat živnou půdu pro plísně, činí z této desky materiál plísním absolutně netečný. Odolnost desky Glasroc H proti vodě zajišťuje kromě impregnace sádrového jádra i skelná rohož opatřena ochranným vodoodpudivým nátěrem.

Desky jsou nicméně paropropustné a pokud je nutné ochránit nosné prvky před vzdušnou vlhkostí, doporučuje se aplikace parozábrany, která bude výrobcem určena do takového prostředí (parobrzdy Isover není dovoleno používat v extrémně vlhkém prostředí).

Aplikace keramického obkladu

V interiérech zatíženými vodou a nadměrnou vlhkosti je vysoký předpoklad neustálého styku ploch s ostřikovanou vodou, proto jsou tyto prostory téměř vždy vybaveny keramickým obkladem. I na to Rigips při vývoji nové stavební desky pamatoval, a proto upravil líc desky Glasroc H tak, aby bylo možno provádět přímou aplikaci keramického obkladu (bez nutnosti penetrace).

Oproti běžným impregnovaným sádrokartonovým deskám má Glasroc H ještě jednu nespornou výhodu – její technické parametry umožňuji provádět keramicky obklad stěn již na konstrukci jedenkrát opláštěnou bez nutnosti redukovat rozteče konstrukčních profilů.

V místech přímo ostřikovaných vodou je pod obklad doporučeno spáry desek vytmelit a aplikovat hydroizolační nátěr (např. akrylátovou hydroizolační stěrku – Akryzol). Svislé a vodorovné rohy a kouty mezi stěnou i podlahou a prostupy je třeba utěsnit pomoci pružné vodotěsné pásky (např. weber.BE 14 těsnící pás) vložené do hydroizolačního nátěru a následně přestěrkovat.

Volba správného příslušenství

Kromě volby vhodných desek je nutné volit také správné příslušenství. V rámci podkonstrukce je nutné volit profily se zvýšenou antikorozní úpravou (min. RC3) či je možné použít již ošetřené Hydroprofily. Závěsy musejí být také antikorozně ochráněny a je striktně zakázáno používat pérové rychlozávěsy jakéhokoliv typu. Kotvení desek Glasroc H se provádí speciálními vruty Hydro TN (do tenkostěnných profilů tl. max. 0,7 mm) či GODL TB (do zesílených profilů UA). Následné tmelení desek je řešeno pomocí tmelu Vario H v kombinaci s běžnými skelnými páskami (jiné typy výztužných pásek není dovoleno používat).