Lze použít sádrokartonové protipožární desky na obestavbu krbové vložky a komína ?

Všechny sádrokartonové desky (včetně protipožárních) a sádrovláknité desky Rigidur mají z důvodu vázané krystalické vody v sádrovém jádře max. limitní zatížení teplem.

Dlouhodobě mohou být tyto desky vystaveny teplotě max. +45°C a krátkodobě po dobu 1 hod. 60°C. Proto nejsou desky na bázi sádry vhodné do prostor s vysokou povrchovou teplotou jako je např. obestavba krbové vložky.