Ochrana osobních údajů – poptávky materiálu

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a), budeme zpracovávat k vyřízení vaší poptávky, kterou jste vytvořil(a) prostřednictvím webu rigips.cz. To zahrnuje i předání kontaktních údajů, které jste vyplni(a) v kontaktním formuláři jednomu z distributorů, kterého jste v rámci zadávání poptávky vybral(a). Po vyřízení poptávky vedeme evidenci o poptávkách ještě 3 roky po jejím vyřízení.

Po dobu zpracování Vašich osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., jako správce osobních údajů, máte právo na jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz, máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz pro případ, že by Vaše práva při zpracování osobních údajů vyplývající z platných právních předpisů byla porušena. Platnými právními předpisy se rozumí: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Nejsou jiní příjemci osobních údajů, nežli Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. a jedna distribuční společnost, kterou jste v rámci poptávkového procesu vybral(a) a dal(a) tím najevo, že si přejete, aby vaše kontaktní údaje obdržela.

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice ochrany osobních údajů kontaktujte podpora@saint-gobain.com.

Naše zkušenosti poslouží i vám

Pomohli jsme zrealizovat mnoho staveb od rodinných domů a rekonstrukcí bytů až po nemocnice a obrovská obchodní centra. Žádná zakázka pro nás není příliš malá ani velká. Podívejte se na některé z nich a přesvědčte se sami.