Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a), budeme zpracovávat k tomu, abychom mohli realizovat Certifikační školení, na které jste se přihlásil(a), a k vydání Certifikátu při absolvování kurzu. Po ukončení školení vedeme evidenci o účastnících kurzu (a uchováváme záznamy o vydávaných Certifikátech na Vaši žádost). Tuto evidenci uchováváme ještě 10 let po ukončení školení. Po dobu zpracování Vašich osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., jako správce osobních údajů, máte právo na jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz, máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz pro případ, že by Vaše práva při zpracování osobních údajů vyplývající z platných právních předpisů byla porušena. Platnými právními předpisy se rozumí: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nejsou jiní příjemci osobních údajů, nežli Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., Cech suché výstavby České republiky, z.s., příslušné akreditované středisko a případně Váš zaměstnavatel, pokud absolvujete certifikační školení v souvislosti s Vaším výkonem práce pro zaměstnavatele.

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice ochrany osobních údajů kontaktujte podpora@saint-gobain.com.