Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Kluzná páska

Popis

Páska pro napojení sádrokartonových konstrukcí na ostatní typy stropů a stěn. Bezpečně a čistě oddělí jednotlivé stavební části, zároveň brání vzniku prasklin a předchází zanesení nečistot do spáry při následném tmelení.

Aplikaci proveďte na stěnu, kterou chcete oddělit. Kluznou pásku nalepte podél namontovaného profilu (R-UW/R-CW/R-UD) tak, aby přilnavá část sousedila s profilem.

Hranu desky sádrokartonu vedoucí souběžně s profilem a směřující do místnosti seřízněte. Sádrokartonovou desku namontuje cca 4–5 mm od kluzné pásky.

Spáru mezi deskou a kluznou páskou vytmelte vhodným tmelem (např. Rifino Top, Max, ProMix Mega, Super). Vytmelenou spáru zajistěte podélným přetmelením s použitím fleecové pásky a roztažením tmelu do strany. Po dokončení přečnívající kluznou pásku ostrým nožem odřízněte.

Technické vlastnosti

Přiznaná mikrospára bezpečně a čistě oddělí jednotlivé stavební části
Na okraji 1 cm široký lepící pruh pro snadnou aplikaci
Brání vzniku prasklin
Předchází zanesení nečistot do spáry při tmelení (vlivem uvolnění drobných částí například u štukových stěn)

Sortiment

Objednací číslo Balení
KB518168 50 m/role