Harrachovský špýchar – Stěžery

Rekonstrukce historického objektu na pivovar s restaurací ve Stěžerech si vyžádala opravdu citlivý přístup. S ohledem na požadavky památkářů byly užity jak příčky bez kotvení do stropu, tak i samonosné podhledy.  Kromě Modrých akustických desek na opláštění příček se zde uplatnila i suchá podlaha Rigistabil, která vyhověla zejména z hlediska limitního zatížení stávajících stropů.

Realizační firma: TALLUS s. r. o.                                                                                Projektant/Architekt: OBRŠÁL ARCHITEKTI s. r. o., Petr Bouček                                 Generální dodavatel:  Pivovar Štajner a Beránek s. r. o.