Souhlas se zpracováním osobních údajů

Po dobu zpracování Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás správce zpracovává. Máte právo na jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz, máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz pro případ, že by práva vyplývající z platných právních předpisů.

Udělení souhlasu je dobrovolné. Máte právo kdykoliv odvolat svůj poskytnutý souhlas. Současně až do odvolání souhlasíte se zasíláním sdělení prostředky elektronické komunikace (SMS, e-mail) na kontakty, které jste nám pro tento účel poskytl/a.

Nejsou jiní příjemci osobních údajů, než společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. a společnosti v koncernu Saint-Gobain na území České a Slovenské republiky. ICT oddělení koncernu Saint-Gobain (včetně externích zpracovatelů) na území EU může mít přístup k osobním údajům uchovávaným v systému, za účelem zálohování a archivace dat, a zjištění funkčnosti systému ICT využívaného v koncernu. Společnost SaintGobain přijala odpovídající opatření k zajištění ochrany soukromí a zabezpečení Vašich osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice ochrany osobních údajů kontaktujte personální oddělení na telefonu 220 406 534.

Naše zkušenosti poslouží i vám

Pomohli jsme zrealizovat mnoho staveb od rodinných domů a rekonstrukcí bytů až po nemocnice a obrovská obchodní centra. Žádná zakázka pro nás není příliš malá ani velká. Podívejte se na některé z nich a přesvědčte se sami.