Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Stojíme (si) za šetrnou výstavbou

Stavebnictví může fungovat udržitelně a my jsme toho důkazem. Všechny naše procesy, od získávání surovin až po likvidaci materiálů, jsou nastavené tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí. A každý rok zavádíme další opatření, která nám v tom pomáhají. Spolu s celou skupinou Saint-Gobain míříme k jasnému cíli: být do roku 2050 uhlíkově neutrální.

3 pilíře udržitelnosti ve společnosti Rigips

Ve srovnání s tradičními materiály (cihla, beton, pórobeton), má sádrokarton daleko nižší dopady na životní prostředí.
Pokud stavíte se sádrokartonem, je vaše obydlí udržitelnější.

Technologie výstavby

Suchá výstavba je obecně udržitelnější než výstavba
z klasických cihel či pórobetonu. Při výrobě a dopravě materiálu vzniká daleko méně emisí a na montáž není potřeba téměř žádná voda.

Výroba desek

Sádrovec, základní surovinu pro výrobu desek, netěžíme. Získáváme ji z tepelných elektráren, kde vzniká jako vedlejší produkt. V našich deskách požíváme 100% recyklovaný papír a až z 10 % recyklovanou sádru.

Recyklace materiálu

Neustále zvyšujeme podíl recyklovaného materiálu v našich produktech. V roce 2021 jsme zrecyklovali 3 000 tun vedlejších produktů z výroby sádrokartonu. A ze staveb jsme zrecyklovali 100 tun sádrokartonových odřezků.

Technologie výstavby

Pro porovnání jsme postavili 3 totožné příčky: jednu z cihel, druhou z pórobetonu, třetí ze sádrokartonových desek Habito® H. Spotřeba vody na všechny příčky činila 817 litrů, ale jenom 10 litrů bylo potřeba na výstavbu z vysokopevnostního sádrokartonu Habito® H. Včetně mytí nářadí.
Zatímco na 100 m² zděné stěny padne 30 tun cihelných bloků, na konstrukci dřevostavby (kde se často používají naše materiály) je potřeba jen 5 tun materiálu. Nižší hmotnost znamená nižší náklady i emise spojené s dopravou.

Výroba desek

Sádra se dá recyklovat donekonečna. Při výrobě mícháme recyklovanou sádru s novou a s dalšími surovinami.
Všechny naše desky mají zpracované EPD, neboli environmentální prohlášení o produktu. Tento dokument popisuje, jaký dopad má daný výrobek na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu, tedy od těžby surovin po likvidaci.

Recyklace materiálu

Základní sádrokartonové desky odebíráme a recyklujeme ve výrobním závodu v Horních Počaplech. Jakožto konečný zpracovatel vydává tento závod potvrzení o recyklaci odpadu.

K recyklaci přijímáme odpad za následujících podmínek:

Jde o zbytky desek, které nebyly na stavbě využity.
K recyklaci přijímáme tento typ desek Rigips: RB (A), RF (DF), MA (DF) Activ´Air®, RB (A) Activ´Air®, RF (DF) Activ´Air®.
Desky musí být nové, bez tmelů, příměsí, zbytků barev, šroubů či jiných nepatřičných materiálů či chemikálií.
Desky k recyklaci mohou být pouze z výrobního závodu Rigips v Horních Počaplech.
Kontaktujte nás

Časy se mění, naše podstata zůstává

Na trhu jsme už víc jak 30 let a za tu dobu prošla naše společnost celou řadou změn. Jedno ale zůstává stejné – naše odhodlání být tahounem v oboru suché výstavby. Každý den děláme maximum, abychom vám přinesli bezpečná, kvalitní a inovativní řešení. Taková, která vám zajistí pohodlné bydlení a zároveň budou šetrná k planetě.