Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Zákonné oznámení

1) VYDAVATEL STRÁNEK

Účelem této instituční stránky, dostupné na adrese www.rigips.cz, je poskytovat informace o aktivitách Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips.
Stránka je spravována společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips.

IČ: 25029673

Se sídlem:
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8
Česká republika
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9601

2) ZODPOVĚDNOSTI

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips (dále jen divize Rigips), majitel těchto stránek, se bude rozumnou cestou na denní bázi snažit zajišťovat správnost stránek a informací na nich poskytovaných, stejně jako jejich dostupnost.

Divize Rigips si vyhrazuje právo upravovat a měnit obsah informací a dokumentů kdykoliv a bez nutnosti oznámení.

Divize Rigips nenese zodpovědnost za chyby nebo opomenutí v šířených informacích nebo za technické problémy, s kterými se budou potýkat tyto stránky, nebo stránky, na které tyto stránky odkazují, nebo za jakýkoliv výklad informací poskytovaných na všech těchto stránkách nebo za následky jejich užití.

Obecněji, divize Rigips nepřijímá zodpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou přímou, či nepřímou cestou, při používání těchto stránek, nebo naopak nemožností se připojit k těmto stránkám, nebo informacemi dostupnými z těchto stránek přímo i nepřímo.

3) DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Není-li uvedeno jinak, práva z duševního vlastnictví v dokumentech a všech ostatních prvcích těchto stránek, jsou výhradním vlastnictvím divize Rigips a/nebo společností ze skupiny Saint-Gobain.

Reprodukce všech zveřejněných dokumentů (zejména fotografie, filmy a animace) je povoleno výhradně pro osobním informační účely. Jakákoliv jiná reprodukce a pořizování kopií za jinými účely je výslovně zakázáno, s výjimkou předem uděleného povolení společností Saint-Gobain.

Všechna korporátní jména, loga, výrobky, značky a doménová jména uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím divize Rigips a/nebo společností skupiny Saint-Gobain a nesmí být používány bez předem uděleného písemného souhlasu dotyčné společnosti.

4) COOKIES

Použití Cookies

Návštěvou našich firemních stránek mohou být automaticky instalovány a dočasně ukládány v paměti vašeho počítače soubory Cookies za účelem ulehčení vaši orientace na stránkách. Cookies nás neopravňují k Vaší identifikaci, ale jsou používány k získání informací o stránkách, které jste navštívili, datu a času Vaší návštěvy, apod.

Seznam a účel Cookies používaných stránkami www.rigips.cz:

_GA (Google Analytics cookie): Nástroje webové analýzy o návštěvnících
_GAT (Google Analytics cookie): Nástroje webové analýzy o návštěvnících
HAS_JS (Application cookie): Technické Cookie k zajištění správnosti chodu stránek
COOKIE_AGREED (Application cookie): Cookie řešící cookies upozorňující zprávu
SESSION (Application cookie): Technické Cookie k zajištění správného chodu stránek po uživatelově přihlášení

Obecné nastavení Cookie

V rámci vašeho prohlížeče můžete použít nastavení ke kontrole Cookies, které jsou nastaveny ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.

Internet Explorer™
Chrome™
Firefox™
Opera™
Safari™

Cookies je možné v prohlížeči zakázat. Nicméně tímto rozhodnutím zakážete veškeré Cookies používané vaším prohlížečem, zahrnující i Cookies ostatních internetových stránek, což může způsobit ztrátu, či změnu informací, či určitého nastavení.

Zakázání Cookies může změnit způsob procházení těchto stránek, nebo zapříčinit složitější orientaci na těchto stránkách.

5) DATA SHROMAŽĎOVANÁ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

Každý návštěvník těchto stránek, který poskytuje informace společnosti Rigips, ji také uděluje souhrn přenositelných práv, kterými opravňuje společnost Rigips libovolně nakládat s poskytovanými informacemi. Informace poskytované uživateli budou tedy považovány za veřejné, musejí být prokazatelné a nesmí poškozovat zájmy třetích stran.

Návštěvníci jsou upozorňováni, že stránky užívají některé procesy zajišťující komunikaci a výměnu informací s návštěvníky. Tyto procesy zajišťují zejména odpovědi uživatelům na psané žádosti v různých sekcích navržených za tímto účelem.

Shromažďovaná data musí být poskytována dobrovolně relevantním návštěvníkem. Slouží pouze pro interní účely a jsou předávány osobám zodpovědným za žádosti uživatelů. Jsou uchována pouze na dobu nezbytně nutnou k vyřešení účelů definovaných výše.

Jakýkoli návštěvník, chtějící uplatňovat přístup, změnu, vymazání či opoziční práva, může kontaktovat následující oddělení:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. – divize Rigips
Smrčkova 2485/4, Praha 8, 180 00, Česká republika

Naše zkušenosti poslouží i vám

Pomohli jsme zrealizovat mnoho staveb od rodinných domů a rekonstrukcí bytů až po nemocnice a obrovská obchodní centra. Žádná zakázka pro nás není příliš malá ani velká. Podívejte se na některé z nich a přesvědčte se sami.