Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Detaily suchých podlah

Podlaha Rigidur (Rigistabil) pode dveřmi

V případě přerušení podlahy v prostoru dveří se podlahové dílce podloží podkladním dřevěným trámkem šířky cca 70 mm, který je uložen na pružné vrstvě (např. mirelon tloušťky 2 mm) a připojen šrouby či sponkami (sponky s pryskyřicí) k podlahovým dílcům jen na jedné straně spáry. Doporučená šířka spáry mezi deskami: 5 mm.

Podlaha Rigidur pode dveřmi

5.90.54

Dilatace podlahy Rigidur (Rigistabil)

Pokud jsou v objektu provedeny dilatační spáry, je nutné provést dilataci umožňující příslušné posuvy i v konstrukci podlahy. Dilatační spára se podloží podkladním dřevěným trámkem šířky cca 70 mm, který je uložen na pružné vrstvě (např. mirelon tloušťky 2 mm) a připojen šrouby či sponkami (sponky s pryskyřicí) k podlahovým dílcům jen na jedné straně dilatační spáry. Šířka spáry mezi deskami podle objektové dilatace.

Dilatace podlahy Rigidur

5.90.53

Napojení podlahy Rigidur (Rigistabil) na masivní podlahu

U napojení na masivní podlahu se okraj podlahy Rigidur nebo RigiStabil podloží podkladním dřevěným trámkem šířky cca 70 mm, který je uložen na pružné vrstvě (např. mirelon tloušťky 2 mm) a připojen šrouby či sponkami (sponky s pryskyřicí).

Napojení podlahy Rigidur na masivní podlahu

5.90.52

Napojení podlahy Rigidur (Rigistabil) k příčce

Pro zabránění přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi a pro umožnění dilatace je nutné po celém obvodu místnosti provést volné napojení pomocí pásu z minerální plsti, dřevovláknité desky nebo extrudovaného
polyetylenu tloušťky min. 5 mm.

Napojení podlahy Rigidur k příčce

5.90.51

LEGENDA:
1. Deska RigiStabil/Rigidur 12,5 mm
1a Podlaha Rigidur/RigiStabil
2.3 Dřevěný práh
3. Minerální izolace
4. Sponka
5. Kotvení do okolních konstrukcí
6. Okrajový pásek
7. Podkladní trámek š. max. 70 mm
8. Vrut do dřeva

Nejste si jisti, kolik materiálu budete potřebovat a kde ho nakoupit?
Spočítejte si materiál pro stavbu podlahy v naší kalkulačce.