Nový akustický a protipožární tmel Rigips

V Rigipsu stále hledáme způsoby, jak zlepšit bezpečnost a efektivitu staveb. Proto jsme se rozhodli zařadit do naší nabídky nový Akustický a protipožární tmel. Tento jednosložkový těsnící a spárovací tmel přináší mnoho výhod, které jsou klíčové pro spojování sádrokartonových konstrukcí s ostatními stavebními prvky.

Zvuková izolace na vyšší úrovni

Jednou z klíčových vlastností tohoto tmelu je jeho schopnost bránit průniku zvukových vln mezi konstrukcí Rigips a okolními stavebními prvky. To je zvláště důležité v prostředích, kde je významným faktorem zachování akustického pohodlí.

Akustický a protipožární tmel poskytuje konstrukcím Rigips vyšší zvukově izolační vlastnosti, což zlepšuje celkovou pohodu v daném prostoru.

Ochrana před ohněm

Další významnou vlastností tohoto tmelu je jeho schopnost zadržovat oheň. V případě požáru je rozhodující rychlost, jakou se oheň v budově šíří.

Akustický a protipožární tmel účinně brání průniku plamene mezi stavební konstrukce, a tím zvyšuje celkovou bezpečnost. Jde o důležitý bezpečnostní prvek do spojů konstrukcí, který může být zásadní při minimalizování škod při požáru.

Všestrannost a přilnavost

Tmel je vysoce přilnavý k různým stavebním materiálům. Lze ho použít ve všech situacích, kde je předepsáno použití standardního napojovacího těsnění z mikroporézní pryže. Jeho využití je zvláště důležité kvůli optimálním zvukově izolačním vlastnostem spojů konstrukcí. Navíc lze tento tmel použít i v konstrukcích s vysokými nároky na odolnost vůči požáru, což je vlastnost, kterou standardní těsnění nemusí splňovat.

Přetíratelnost a odolnost

Po vytvrzení je tmel snadno přetíratelný protipožárními nátěry, což zlepšuje jeho odolnost vůči požáru. Díky své odolnosti vůči korozi je schopen poskytovat dlouhou životnost a spolehlivost i v náročném prostředí.