Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Jak navrhnout sádrokartonovou příčku, aby se na ní dala pověsit kuchyňská linka?

Sádrokartonové příčky jsou složené z tenkostěnných profilů a opláštění. Dodatečné zatížení konstrukce závisí na obou těchto konstrukčních částech, tj. musíme při návrhu zohlednit:

 1. únosnost profilů v závislosti na jejich rozteči a excentricitě
 2. druh a únosnost opláštění v závislosti na kotvícím prvku

Ad 1) Únosnost profilů v závislosti na jejich rozteči a excentricitě

Při zavěšování břemen do sádrokartonové příčky je potřeba znát parametry SDK konstrukce (tloušťku opláštění a rozteč CW profilů) a rozměry zavěšovaného břemene (hloubku, výšku – minimálně 300 mm, šířku).  S ohledem na to zjistíme, kolika kg můžeme dodatečně přitížit 1 m délky konstrukce.

Příklad: Konstrukce příčky:

 • Jednoduché opláštění 1 x tl. 12,5 mm
 • Rozteč CW profilů 313 mm
 • Dodatečné zatížení tj. zavěšená kuchyňská skříňka o výšce 300 mm a hloubce 400 mm.
 • Excentricita ‘‘e‘‘ = 200 mm

Hloubka kuchyňské skříňky nám určí excentricitu = ‘‘e‘‘ v tabulce. Excentricita je odstup těžiště (polovina hloubky skříňky).

Konstrukce samotná nám tedy unese na jeden metr délky 118 kg.

Ad 2) Druh a únosnost opláštění v závislosti na kotvícím prvku

U únosnosti opláštění hraje velkou roli druh opláštění, kotvící prvek a parametry zavěšovaného břemene.

Příklad: Konstrukce příčky:

  • Jednoduché opláštění 1 x Habito H 12,5 mm
  • Kotvící prvek Molly kotva
  • Dodatečné zatížení tj. zavěšená kuchyňská skříňka o výšce 300 mm a hloubce 400 mm.
  • Excentricita ‘‘e‘‘ = 200 mm

Únosnost desky Habito H na jeden kotevní bod je 108 kg. Oproti tomu obyčejná bílá deska RB(A) unese při stejných parametrech 35 kg.

Další značnou výhodou desek Habito H je, že jsou desky zároveň impregnované a protipožární. Při rekonstrukci např. bytového jádra, je tedy možné mít na příčku z jedné strany zavěšenou kuchyňskou linku, a zároveň může být druhá strana příčky v koupelně. Podívejte se na podrobnější informace k vysokopevnostní desce Habito H.

Na tomto modelovém příkladu jsme zjistili, že při použití vysokopevností desky Habito H můžeme na jeden metr sádrokartonové příčky zavěsit až 118 kg, při použití kovové Molly kotvy.

Na našich webových stránkách je ke stažení Montážní příručka sádrokartonáře, kde jsou limitní hodnoty zatížení a podrobné montážní návody.

Zavěšení kuchyně na sádrokartonovou příčku