Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Jak postupovat v případě zasažení SDK vodou?

Odpověď na takto obecnou otázku není jednoduchá. Vždy záleží na konkrétním poškození, na době zatopení, na vodě, která do objektu natekla a podobně. Přesto se Vám pokusím dát obecnější odpověď.

Desky je nutné vyměnit v případě:

  • zasažení vodou kontaminovanou nebezpečnými látkami,
  • zasažení hnilobou a plísní na rubové nebo lícové straně,
  • jsou-li nesoudržné (např. oddělení papíru od sádrového jádra),
  • prohnutí či vyboulení, a pokud neodpovídají požadavku na rovinnost dle technologického předpisu Rigips.

Profily je nutné vyměnit v případě:

  • zasažení korozí (protože jsou z hlediska statiky hlavním nosným prvkem konstrukce),
  • jiného mechanického poškození.

Minerální izolaci je nutné vyměnit v případě:

  • trvalé deformace,
  • plísně,
  • zda je jiným způsobem poškozena tak, že by mohla negativně ovlivnit akustiku a požární odolnost konstrukce.

Připevňovací prostředky je nutné vyměnit:

  • pokud jsou zasaženy korozí.