Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Jaké jsou 3 nejčastější dotazy k požární odolnosti SDK konstrukcí Rigips

Tři nejčastější dotazy k požární odolnosti sádrokartonových konstrukcí v rodinném domě?

1. Může koncový zákazník montovat podhled Rigips s požární odolností?

Požárně odolné konstrukce Rigips musí být ve smyslu vyhlášky MV č.246/2001 Sb. montovány odborně způsobilou firmou, jejíž způsobilost byla potvrzena certifikátem divize Rigips s platností na 3 roky. Pokud tedy nemá koncový zákazník platný potřebný certifikát (jedná se o většinu řešených případů), montáž nesmí provádět (hrozí komplikace při kolaudaci, kde je certifikát kontrolován). Zkontrolujte si platnost certifikátu.

2.Kde naleznu požadavky na požární odolnost jednotlivých konstrukcí v objektu?

Každý objekt je z hlediska požární bezpečnosti posuzován individuálně a neexistuje jednoduchá pomůcka pro určení požární odolnosti. Dokument posouzení se jmenuje Požárně bezpečnostní řešení stavby (zkratka PBŘ), které zpracovává běžně požární specialista. Z PBŘ následně vyplynou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, dle kterého je následně možné již navrhnout / doporučit vhodnou sádrokartonovou konstrukci Rigips.

3. Jakou má požární odolnost protipožární deska a kde najdu další informace k požárním konstrukcím Rigips?

Samotnou SDK desku není možné klasifikovat z hlediska požární odolnosti (lze deklarovat pouze třídu reakce na oheň), jelikož se jedná o vlastnost, kterou je možné posuzovat pouze v rámci celé konstrukce (deska + podkonstrukce + případně izolace). Všechny odzkoušené konstrukce, které jsou v současné době platné, jsou uvedeny v Katalogu požárně odolných konstrukcí Rigips. V tomto katalogu jsou dále základní informace k této problematice. Kromě návrhu vhodné konstrukce je zapotřebí provést správně samotnou montáž, která je podrobně popsána v Montážní příručce sádrokartonáře a zároveň je vysvětlována při certifikačním školení firmy.