Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Požární odolnost sádrokartonových konstrukcí

Požární odolnost je jednou ze základních vlastností většiny staveb. Vždy se váže k celé stavební konstrukci, ne k jednotlivým použitým materiálům. U konkrétní sádrokartonové desky můžeme mluvit o reakci materiálu na oheň (dříve tzv. hořlavost). Jak se tedy v pojmech požární bezpečnosti vyznat a jaké jsou klíčové parametry, které je třeba nejen při stavbě sádrokartonových konstrukcí hlídat?

Ke stažení

Sádrokarton jako nehořlavý materiál

Z hlediska požární odolnosti je sádrokarton obecně velmi výkonný materiál. To je způsobeno krystalicky vázanou vodou ve hmotě sádrového jádra desek, která při požáru funguje jako automatický hasicí přístroj. Z každého čtverečního metru sádrokartonu se během požáru uvolní přibližně 1,5 litru vody, která je po jistou dobu schopna zpomalit rozvoj požáru.

Protipožární sádrokarton pak navíc obsahuje skelná vlákna a inertní přísady, které minimalizují objemové změny desek a prodlužují jejich celistvost při požáru. Proto při opláštění požárními sádrokartonovými deskami je možné docílit vyšší hodnoty požární odolnosti.

Ve spojení s požární odolností je dobré i připomenout, že sádrokarton je materiál nehořlavý. Byť obsahuje hořlavý karton, tak jeho reakce na oheň jej řadí mezi nehořlavé materiály (dle evropské výrobkové normy ČSN EN 520 „Sádrokartonové desky“).

Žádná sádrokartonová či sádrová deska však nemůže být žáruvzdorná, neumí odolávat vyšším teplotám (i bez ohledu na požár) – proto se ani protipožární sádrokarton nehodí např. pro opláštění tepelně namáhaných částí krbů. Obecně platí, že sádrokartonové desky lze použít jen tehdy, když teplota na jejich povrchu během jejich životnosti nevzroste dlouhodobě nad 45° Celsia (krátkodobě nad 60° Celsia). Při větším zahřátí již vzrůstá riziko jejich degradace díky ztrátě krystalické vody.

Shrnuli jsme pro vás tři nejčastější dotazy k požární odolnosti sádrokartonových konstrukcí.

V čem se požární odolnost udává?

Obecně vzato, požární odolnost je časový interval uváděný v minutách, po který jsou naplňovány zejména tyto tři parametry konstrukce:

R parametr nosnosti
Udává, po jak dlouhou dobu během požáru je konstrukce schopná nést zatížení. Je relevantní jen v případě nosných konstrukcí.

Eparametr celistvosti
Udává, po jak dlouhou dobu během požáru je konstrukce celistvá, resp. jak dlouho trvá, že daná konstrukce prohoří a plamen prošlehne na stranu od požáru odvrácenou.

Iparametr teploty
Udává dobu, po kterou nenastane zvýšení maximální teploty min. o 180° C, resp. zvýšení průměrné teploty o 140° C. Měří se na chráněné straně konstrukce.

Míra požární odolnosti je závislá zejména na kvalitě sádrokartonových desek – RB (A) deska zajistí nižší požární odolnost konstrukce, zatímco protipožární sádrokarton (např. Protipožární deska RF (DF)) vyšší – až 180 min.

TIP: S ohledem na požadovanou požární odolnost je nutné i zvolení správného druhu minerální izolace v souladu s Katalogem požárně odolných konstrukcí Rigips

 

Požárně odolné konstrukce svěřte odborníkům

V případě, že požární odolnost konstrukce je předepsána v projektu a tedy je nutné ji při kolaudaci prokázat, nelze tuto konstrukci montovat svépomocně. Montáž musí provádět firma, která vlastní Osvědčení o odborné způsobilosti společnosti SGCP a.s., divize Rigips.

Osvědčení k montáži nejen protipožárních konstrukcí je možné získat v naší Škole suché výstavby. Podívejte se na nadcházející termíny certifikačního školení montáže sádrokartonu.

Požární odolnost testujeme

Požární zkoušky provádíme ve zkušebně PAVÚS ve Veselí nad Lužnicí za dodržení přísných podmínek a zkušebních norem. Příkladem může být požární zkouška dřevěného trámového stropu s viditelnými trámy – pohled do prostoru zkušební pece níže.

Požární zkouška Rigips v PAVUS