Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Ideální řešení pro novostavby i rekonstrukce

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA GLASROC X

Systém provětrávané fasády Glasroc X v sobě kombinuje nejmodernější materiály skupiny Saint-Gobain: divize Rigips, Isover a Weber. Přináší vysoce výkonné, zdravé a udržitelné řešení pro zateplení objektu s dlouhou životností.

Provětrávaná fasáda Glasroc X

Systém významně vylepšuje vlhkostní bilanci obvodové konstrukce a zajišťuje podmínky pro dokonalou funkci minerální izolace. Zároveň nabízí možnost vytvoření provětrávané mezery s opláštěním bez viditelných spár. Díky tomuto řešení je podstatně vylepšen komfort i z hlediska vzduchové neprůzvučnosti.

Tímto způsobem je možné splnit nejnáročnější tepelně-technické požadavky kladené na obvodový plášť se zachováním estetiky objektu.

Jaké jsou její výhody?

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO REKONSTRUKCI I NOVOSTAVBU

Ideální příležitost pro estetické vylepšení budovy. Především díky svým nesporným výhodám a architektonickému působení. Systém Glasroc X eliminuje nerovnosti zateplovaného objektu. Povrch objektu tedy nemusí být před montáží dokonale rovný. Oproti kontaktnímu zateplovacímu systému lze snadněji provádět zakřivené plochy objektu.

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACI BEZ VLHKOSTI A KONDENZACE

Provětrávaná fasáda Glasroc X významně přispívá k udržení optimálního vlhkostního režimu celé skladby obvodové konstrukce. Díky provětrávané mezeře umožňující laminární proudění vzduchu mezi minerální izolací a vnějším opláštěním se z pohledu stavební fyziky jedná o ideální konstrukci, která zabraňuje držet v konstrukci vlhkost a tím snižovat její tepelnou účinnost. Tepelná izolace větrané fasády pak lépe plní svoji funkci, dokonale tepelně izoluje a zároveň je chráněna před vnější vlhkostí.

ZLEPŠUJE AKUSTICKOU IZOLACI BUDOVY

Provětrávaná fasáda výrazně vylepšuje vzduchovou neprůzvučnost budovy a přispívá tak k ochraně před vnějším hlukem například z dopravy.

NEJEN DOKONALÁ TEPELNÁ IZOLACE

Při montáži systému Glasroc X se uplatňuje v maximální míře suchý proces, přinášející časovou flexibilitu bez dlouhých technologických přestávek. Montáž je jednoduchý strukturovaný proces, který přináší celistvý design fasády bez rušivých spár. Provětrávané fasády jsou stále na vzestupu. Především díky svým nesporným výhodám a architektonickému působení.

Komponenty provětrováné fasády

 1. Obvodová nosná konstrukce
 2. Nosné hliníkové konzoly
 3. Větrací hliníkový profil
 4. Konstrukční systém hliníkových profilů L a T
 5. Minerální izolace Isover Fassil / Multimax 30
 6. Difúzně otevřená fólie
 7. Deska Glasroc X
 8. Tmelení spár lepící stěrkovou hmotou webertherm flex s vloženým pásem výztužné tkaniny
 9. Základní vrstva lepící stěrkové hmoty webertherm flex
 10. Výztužná skelná tkanina webertherm 131
 11. Tenkovrstvá omítka weberpas aquaBalance
 12. Isover EPS Sokl 3000

Deska Glasroc X

Deska s vysokou odolností proti vlhkosti a plísním, pro venkovní použití

Venkovní použití
Celková absorbce vody <5 %
Odolnost proti vlhkosti a plísním
Rozměrová stálost
Energetická účinnost
Reakce na oheň A1
Pružnost
Snadné řezání / dělení
Snadné šroubování
Snadná manipulace
Vysoká produktivita práce
Nízký dopad na životní prostředí

Tmelení

Vario H

Zjistit více

Tepelná izolace

Isover Fassil

Zjistit více

Isover Multimax 30

Zjistit více

Difuzně otevřená fólie

Difuzně otevřená doplňková hydroizolace s nízkým difuzním odporem (doporučená hodnota Sd≤0,02 m), určena pro ochranu tepelné izolace Isover před vlivy vnějšího prostředí.

Omítkové souvrství

Podkladní nátěr
weberpodklad A

Zjistit více

Lepící stěrková hmota
webertherm flex

Zjistit více

Podkladní nátěr
weberpas odklad UNI

Zjistit více

Omítka weberpas
aquaBalance

Zjistit více

Armovací tkanina
webertherm 131

Zjistit více

Konstrukční systém

Kotevní konzoly
(pevný bod)

Kotevní konzoly
(kluzný bod)

Profil T

Profil L

Větrací hliníkový profil

Kotevní a spojovací materiál

Samovrtný šroub LB

Zjistit více

Samovrtný nerezový šroub

Kotvení izolace

Fasádní šroub GX

Zjistit více

Kotvení konzol
do nosné konstrukce

Typ kotevních prvků a jejich rozmístění podle statického návrhu a doporučení výrobce kotevní techniky.

Vybrané fasádní profily

Rohový profil z PVC

PVC profil proti odkapávající vodě

Dilatační profil

Spodní okapní PVC profil

Přehled komponent soklu

Tepelná izolace

Isover EPS Sokl 3000

Zjistit více

Lepidlo a omítkové souvrství

Hydroizolační a lepící hmota webertec 915

Zjistit více

Lepicí a stěrková hmota webertherm elastik

Zjistit více

Armovací tkanina webertherm 131

Zjistit více

Lepidlo a omítkové souvrství

Podkladní nátěr weberpas podklad UNI MAR

Zjistit více

Omítka weberpas marmolit

Zjistit více

Literatura ke stažení

Více k jednotlivým komponentům a montáži provětrávané fasády naleznete v naší literatuře.

Oblasti použití

Deska Glasroc X byla testována pomocí ověřovacích postupů ETAG vypracovaných EOTA (Evropská organizace pro technické posuzování) a v souladu s harmonizovanými normami pro fasádní a vnější obklady a opláštění, přičemž byly zohledněny také požadavky normy EN 15283-1 pro označení CE, jak je shrnuto v příslušném prohlášení o vlastnostech.

Podbití přesahu střechy a další konstrukce


Deska Glasroc X je díky svým vlastnostem vhodná i pro opláštění dalších částí fasády jako je podbití přesahu střechy, podhledy v exteriéru, obklady sloupů apod.

Podbití přesahu střechy se montuje na podkonstrukci z tenkostěnných ocelových HydroProfilů a příslušenství Rigips se zvýšenou antikorozní odolností třídy C3*.

Nosná podkonstrukce musí být schopna vzdorovat tlaku větru. Maximální rozteč prvků podkonstrukce je 400 mm. Dilatační úsek je max. 10 m délky, max. 60 m2 plochy. Desky Glasroc X se připevňují na podkonstrukci šrouby Rigips Hydro TN v rozteči max. 150 mm. Desky musí být před další povrchovou úpravou suché, soudržné, rovné, stabilní, bez nečistot a dalšího poškození. Povrchovou úpravu desky lze provést omítkovým souvrstvím Weber stejně jako na fasádě. Případně lze použít omítku weberpas aquaBalance a podkladním nátěrem UNI i bez celoplošně aplikované armovací tkaniny a základní stěrkové hmoty. Pod tuto povrchovou úpravu je nutné spáry desek vytmelit tmelem Vario H s použitím skelné výztužné pásky a upravit v kvalitě Q2.

Další možnou variantou úpravy povrchu je fasádní nátěr. Lze použít např. weberton silikon s podkladním nátěrem G 500. V tomto případě musí být nejprve spáry desek zatmeleny tmelem Vario H s použitím skelné výztužné pásky a povrch celoplošně upraven v kvalitě Q3.

(* pokud projektová dokumentace nestanoví jinak)

Jak na instalaci
Glasroc X?

Jak na instalaci
provětrávané fasády

Potřebujete poradit?