Suchou podlahu zvládnete sami

Suché podlahy, jejichž pokládka je s minimem vlhkých procesů nebo i bez nich, jsou vhodné do každého typu staveb s běžným provozem. Jednotlivé díly suché podlahy jsou vyráběny ze sádrokartonových desek RigiStabil nebo sádrovláknitých desek Rigidur.
Mezi jejich hlavní výhody patří nízká hmotnost, neprůzvučnost a rychlý postup při pokládce. Obě podlahy můžeme položit i v místech s přerušovanou vlhkostí do 90 %, takže se hodí při správném ošetření tekutou hydroizolací i do koupelny. Sádrokartonové desky RigiStabil společně s podlahovým vytápěním zaručují vyšší ekonomickou efektivitu.

Suché podlahy Rigidur a RigiStabil jsou plovoucí podlahy montované ze samotných desek nebo podlahových dílců. Skladba podlahy může být doplněna o dodatečnou izolační vrstvu, jako je suchý vyrovnávací podsyp, dřevovláknitá deska, stabilizovaný polystyren či minerální izolace. Nejprve bychom měli připravit povrch, na který budeme podlahu RigiStabil nebo Rigidur pokládat, tak, aby byl rovný, stabilní a dostatečně únosný. Pokud není konstrukce budovy opatřena hydroizolací proti zemní vlhkosti nebo pokládáme suchou podlahu v novostavbě, kde jsou betonové podklady čerstvé, je nutné použít separační polyetylenovou fólii, která zabrání působení zbytkové vlhkosti. Poté vytvoříme dilatační spáru tím, že podél místnosti umístíme izolační pás z minerální plsti nebo pěnové hmoty o tloušťce 5–10 mm. Tím zabráníme přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi.

Podlahové dílce začínáme pokládat od levého protilehlého rohu místnosti z pohledu vstupu do místnosti. Jednotlivé díly spojujeme podlahovým lepidlem a musíme dávat velký pozor, aby do sebe perfektně zapadaly. Podlahové dílce RigiStabil musíme nakonec ukotvit pomocí rozpěrných sponek. U dílců Rigidur volíme rozpěrné sponky nebo šrouby. V případě desek položíme nejprve vrstvu desek nasucho lícovým kartonem dolů a na ni naneseme v pruzích podlahové lepidlo Rigidur. Druhou vrstvu položíme lícovým kartonem nahoru tak, aby se spáry vzájemně překrývaly. Ještě než lepidlo zaschne, spojíme vrstvy desek rozpěrnými sponkami, respektive šrouby v případě systému Rigidur. Jako finální vrstvu položíme libovolnou podlahovou krytinu, například parkety či koberec. Jedinou výjimkou jsou podlahy z masivního dřeva, které kvůli rozdílné roztažnosti materiálů při změně vlhkosti nesmí být lepeny na systém RigiStabil a Rigidur kontaktně.

Postup práce

1. Odříznutí polodrážky
U podlahových dílců, které budeme pokládat ke stěně, odřízneme polodrážku.

2. Pokládka dílců
Podlahové dílce pokládáme přes spáru dřevovláknitých desek.

3. Nanesení lepidla
Polodrážky důkladně prolepíme podlahovým lepidlem Rigidur.

4. Navazující dílce
Na polodrážky, na nichž je naneseno lepidlo, položíme navazující dílce.

5. Přisponkujeme
Přilepené polodrážky přisponkujeme sponkami v délce 22 mm, a to maximálně 150 mm od sebe. Tuhnoucí lepidlo vypění skrze spáry. Proto je potřeba ho po částečném zatvrdnutí seříznout špachtlí.

Rada odborníka

Chystám se na rekonstrukci bytu pomocí suché výstavby, ale bojím se, že rohy ze sádrokartonu jsou daleko náchylnější na otlučení. Jak mám rohy ochránit?

Při suché výstavbě je potřeba zajistit náležitou ochranu rohů a koutů před jejich poškozením. K poškození rohů místností může dojít nejen neopatrným stěhováním nábytku nebo nevinnou dětskou hrou, ale mohou popraskat i např. neodbornou montáží. Všemu zabráníme řádným vyztužením. Běžné hliníkové profily nedoporučuji, protože jsou velmi náchylné k poškození. Hliníkové rohy se většinou k podkladu uchycují pomocí sponek, které by správně měly být přetmeleny sádrovým tmelem vč. výztužné sklené pásky tak, aby zabránila budoucímu prokreslení profilu vč. sponek. Lepší ochrany rohů a koutů dosáhneme použitím speciální ochranné pásky NO-COAT®, která je v porovnání s běžnou hliníkovou lištou o poznání pevnější a odolnější vůči nárazu. Velkou výhodou ochranné pásky NO-COAT® je, že dokáže díky své ohebnosti vyztužit rohy nebo kouty i jiných než pravých úhlů.