fbpx Suchou podlahu zvládnete sami - Rigips

Suchou podlahu zvládnete sami

Suché podlahy, jejichž pokládka je s minimem vlhkých procesů nebo i bez nich, jsou vhodné do každého typu staveb s běžným provozem. Jednotlivé díly suché podlahy jsou vyráběny ze sádrokartonových desek RigiStabil nebo sádrovláknitých desek Rigidur.

Jaké jsou výhody suchých podlah?

 • nízká hmotnost
 • rychlý postup stavby (bez dlouhých technologických přestávek)
 • suchý proces výstavby (bez zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí)
 • snadná opravitelnost povrchů
 • rovinnost konstrukcí
 • neprůzvučnost
 • udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu)
 • ekonomická efektivita
 • snadná aplikace podlahového vytápění

Suché podlahy Rigidur a RigiStabil jsou plovoucí podlahy montované ze samotných desek nebo podlahových dílců. Skladba podlahy může být doplněna o dodatečnou izolační vrstvu, jako je suchý vyrovnávací podsyp, dřevovláknitá deska, stabilizovaný polystyren či minerální izolace.

Nejprve bychom měli připravit povrch, na který budeme podlahu RigiStabil nebo Rigidur pokládat, tak, aby byl rovný, stabilní a dostatečně únosný. Pokud není konstrukce budovy opatřena hydroizolací proti zemní vlhkosti nebo pokládáme suchou podlahu v novostavbě, kde jsou betonové podklady čerstvé, je nutné použít separační polyetylenovou fólii, která zabrání působení zbytkové vlhkosti. Poté vytvoříme dilatační spáru tím, že podél místnosti umístíme izolační pás z minerální plsti nebo pěnové hmoty o tloušťce 5–10 mm. Tím zabráníme přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi.

Jak položit suchou podlahu?

 • Podlahové dílce začínáme pokládat od levého protilehlého rohu místnosti z pohledu vstupu do místnosti. Jednotlivé díly spojujeme podlahovým lepidlem a musíme dávat velký pozor, aby do sebe perfektně zapadaly. Podlahové dílce RigiStabil musíme nakonec ukotvit pomocí rozpěrných sponek. U dílců Rigidur volíme rozpěrné sponky nebo šrouby. V případě desek položíme nejprve vrstvu desek nasucho lícovým kartonem dolů a na ni naneseme v pruzích podlahové lepidlo Rigidur.
 • Druhou vrstvu položíme lícovým kartonem nahoru tak, aby se spáry vzájemně překrývaly. Ještě než lepidlo zaschne, spojíme vrstvy desek rozpěrnými sponkami, respektive šrouby v případě systému Rigidur.
 • Jako finální vrstvu položíme libovolnou podlahovou krytinu, například parkety či koberec. Jedinou výjimkou jsou podlahy z masivního dřeva, které kvůli rozdílné roztažnosti materiálů při změně vlhkosti nesmí být lepeny na systém RigiStabil a Rigidur kontaktně.

Postup práce

1. Odříznutí polodrážky
U podlahových dílců, které budeme pokládat ke stěně, odřízneme polodrážku.

2. Pokládka dílců
Podlahové dílce pokládáme přes spáru dřevovláknitých desek.

3. Nanesení lepidla
Polodrážky důkladně prolepíme podlahovým lepidlem Rigidur.

4. Navazující dílce
Na polodrážky, na nichž je naneseno lepidlo, položíme navazující dílce.

5. Přisponkujeme
Přilepené polodrážky přisponkujeme sponkami v délce 22 mm, a to maximálně 150 mm od sebe. Tuhnoucí lepidlo vypění skrze spáry. Proto je potřeba ho po částečném zatvrdnutí seříznout špachtlí.