Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Akustika v podkroví

Akustické parametry podkrovních obkladů sice nepatří k základním vlastnostem těchto konstrukcí, zejména v případě běžného podkroví v rodinném domku, nicméně je určitě na místě jim věnovat pozornost.

Hluk z přilehlého okolí (např. železniční či silniční doprava) může hrát roli při tvorbě správné skladby konstrukce, zejména v případě, kdy podkroví slouží jako ložnice. Jistě je vhodné doplnit podkroví o kvalitní střešní okna, která dostatečně tlumí hluk a tím dojde k lepšímu odhlučnění místnosti.

Optimalizovat lze i samotnou skladbu podkrovních sádrokartonových konstrukcí. Roli hraje:

  • tloušťka konstrukce
  • objemová hmotnost minerální izolace
  • volba optimální sádrokartonové desky
  • počet vrstev opláštění

Nejlepších výsledků neprůzvučnosti pak docílíme použitím Modré akustické desky Rigips, která je k odhlučnění místnosti ideální. Hodnoty neprůzvučnosti různých skladeb s touto deskou jsou uvedeny v tabulce níže:

Řešení akustického podkroví Rigips

Akustické mosty

Při preferenci požadavků na neprůzvučnost mezi jednotlivými místnostmi podkroví je nutné brát ohled i na tzv. „vedlejší cesty“ přenosu zvuku a obklad podkroví alespoň přerušit ve stopě budoucích dělících příček:

Napojení sdk příčky na podkroví s přerušeným opláštěním

Mezibytové příčky

V případě, že dělící příčka odděluje dvě různé bytové jednotky, je nutné volit příčku patřičné skladby- na zdvojené konstrukci, opláštěné oboustranně sádrokartonovými deskami Habito H. Ty jsou výhodné z hlediska akustiky, i vysoké nechanické odolnosti.

Nejdříve stavíme samotnou mezibytovou příčku, která je protažena až do úrovně krokví. Nad příčkou musí probíhat parotěsná fólie. Podkrovní sádrokartonové obložení je provedeno až následně po montáži této příčky. Díky tomuto postupu dojde k odhlučnění stěn a skvělé akustice.

Napojení sdk příčky na podkroví při vyšší neprůzvučnosti