Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur Hsd

Popis

Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur Hsd je modifikace běžné homogenní sádrovláknité desky Rigidur, která díky speciální povrchové úpravě snižuje prostup vodní páry. Desky Rigidur Hsd jsou vyráběny ze sádry, papírových vláken a minerálních přísad. Všechny suroviny se smíchají a po přidání vody se pod vysokým tlakem lisují. Technologie lisování zaručí hladký, celistvý povrch desek, který výraznou měrou usnadňuje finální povrchovou úpravu. Při výrobě jsou desky hloubkově impregnovány. Impregnace zajistí odolnost desek proti zvýšené vlhkosti a zabrání vzniku a rozvoji plísní.

Použití

Sádrovláknité konstrukční desky Rigidur Hsd se používají především v dřevostavbách na nosné obvodové stěny, je proto vhodná právě pro realizaci difúzně otevřených vnějších stěn dřevostaveb bez použití fólie.

Technické vlastnosti

Výrobková norma ČSN EN 15283-2+A1:2010
Typ dle výrobkové normy GF-C1-I-W2
Barva desky béžová
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1; d0
Tepelná vodivost λ dle ČSN EN 12664 0,20 W/mK
Faktor difúzního odporu μ 19
Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 4,5 m

Sortiment

Rigidur - lepená spára

Objednací číslo tloušťka délka šířka Typ hrany - podélná Typ hrany - příčná hmotnost kg/m2
KB515705 12.5 2750 1249 kolmo řezaná kolmo řezaná 16