Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Interiéry novostavby v areálu Univerzity Tomáše Bati působí na první pohled ušlechtilým i dokonalým dojmem. Kromě vytříbeného architektonického řešení je výsledek podtržen i perfektním provedením do posledního detailu. Z konstrukcí a materiálů Rigips stojí za zmínku designový podhled v aule s uplatněním sádrových desek Glasroc F Riflex, ale i skladby příček s kombinovaným opláštěním sádrokartonovými deskami RB a RigiStabil nebo redukované části příček z vysokopevnostních sádrokartonových desek HABITO.

Realizační firma: PE-Rakstav s.r.o.
Projektant: Doc. Ing. arch. Akad. arch. Eva Jiřičná, AI-Design s.r.o.
Generální dodavatel: Zlínstav a.s.

 

    


Designový podhled v posluchárně s uplatněním sádrovláknitých desek Riflex.

 

    
Příčky s kombinovaným opláštěním deskami RB(A) a Rigistabil.
Světelné rampy v sádrokartonových podhledech Rigips.

 


Světelné rampy v sádrokartonových podhledech Rigips.