Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Jsme hrdým partnerem studentské soutěže Hala roku Advanced 2023

Ve středu 19. dubna se uskutečnila mezinárodní soutěž Hala roku Advanced 2023, kde Rigips s potěšením předal cenu partnera soutěže.

Soutěž Hala roku Advanced je určena studentům doktorského studia. Probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Úkolem soutěžících je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten podrobit zatěžovací zkoušce.

Týmy, které se umístily na prvních třech místech, obdržely ceny:

  1. Cena – 15 000 Kč
  2. Cena – 8 000 Kč
  3. Cena – 5 000 Kč

Do soutěže jsme přispěli i vlastní cenou ve formě poukázky do internetového obchodu s elektronikou, kterou předal zástupce divize Rigips.