Mezinárodní studentská soutěž Saint-Gobain, ročník 2023

Mezinárodní studentská soutěž Saint-Gobain, dříve Multi-komfortní dům ISOVER, je dvoukolová soutěž: koná se v Národním a Mezinárodním kole. Poprvé ji zorganizovala v roce 2004 Saint-Gobain ISOVER v Bulharsku a v roce 2005 se stala mezinárodní akcí.

Pro koho je soutěž určena?

 • Účastníci musí být studenti architektury, designu, stavebního inženýrství nebo jiných souvisejících oborů z univerzit v zemích, kde Saint-Gobain pořádá Národní kolo.
 • Účast je otevřena všem studentům 1. až 6. ročníku studia v akademickém roce 2022-2023.
 • Studenti se mohou zúčastnit jako jednotlivci nebo v dvoučlenných týmech.
 • Týmy mohou na svém projektu spolupracovat s technickými školami.

Popis soutěžního úkolu:

Úkolem 18. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain v úzké spolupráci s městem Lisabon je vypracování návrhu na revitalizaci pozemku nacházejícím se v městské části Boavista. Řešená lokalita by měla následně sloužit k veřejnému a kulturnímu vyžití. V současnosti patří pozemek městu Lisabon a plní funkci občanské vybavenosti.

Registrace

Všechny zúčastněné týmy se musí zaregistrovat online na webu Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain.
Uzávěrka registrace je 31. března 2023. Registrace do soutěže je zdarma.

Národní kolo

 • Národní kola se budou konat ve všech zemích do 28. dubna 2023.
 • Odevzdat projekty do českého národního kola je možné do pondělí 3. dubna 2023 do 14:00 hodin.
 • Kompletní informace včetně požadavků na odevzdání podkladů jsou uvedeny zde.
 • Vítězný projekt z každého národního kola bude pozván k účasti na mezinárodním kole.

Mezinárodní kolo

 • Datum uzávěrky pro každý tým pro nahrání požadovaných dokumentů na webové stránky Mezinárodní studentské soutěže Saint- Gobain je do 2. 5. 2023.
 • Mezinárodní kolo studentské soutěže Saint-Gobain se bude konat od 12. června do 14. června 2023 v Lisabonu v Portugalsku. Jedná se o třídenní akci zahrnující následující aktivity: uvítací ceremoniál, jednání poroty, prezentace studentů, zpětná vazba k projektům, slavnostní předávání cen, slavnostní večeře a prohlídka města.
 • Do mezinárodního kola bude pozváno maximálně 60 týmů celkem, v závislosti na počtu zúčastněných zemí.
 • Maximální počet týmů přijatých v jedné zemi je jeden.

Podívejte se na video z předchozím ročníku mezinárodní soutěže ve Varšavě: