Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Nejčastější dotazy ohledně sádrových omítek

Jakou omítku lze použít na pórobetonové a jakou na cihelné zdivo?

Na pórobetonové zdivo je ideální Rimat 100 DLP, který umí přenést drobné pnutí v podkladu. Perlinku doporučujeme použít jen v místech přechodů dvou různých materiálů a na kritických místech, jako jsou překlady nad okny, dveřmi a kouty. Podklad je třeba před aplikací omítky napenetrovat! Na cihelné zdivo je vhodné použít sádrovou omítku Rimat 100 DLP pro ruční zpracování.

Kdy mohu aplikovat sádrovou omítku na betonový podklad?

Aplikaci omítky na beton je možné realizovat nejdříve 8 týdnů po betonáži a při teplotě nad +5 °C (minimálně stejnou teplotu by měl mít i podklad). Kovové části nesmí zasahovat do omítkové vrstvy a před začátkem omítání je nutné ošetřit všechny kovové části, např. překlady nebo upevňovací dráty, hřebíky atd., antikorozním nátěrem.

Jaký materiál jde použít na keramické stropy (vazníky, vložky Miako)?

Rohy doporučujeme vyztužit perlinkou po celém obvodu, následně vyplnit spáry a do zavadlého materiálu aplikovat ruční omítku Rimat 100 DLP v jednom pracovním kroku.

Která ze sádrových omítek je nejvhodnější na okenní špalety při rekonstrukci oken?

Speciálně k těmto účelům je určena omítka Rimano UNI. Omítku lze zpracovat v jednom kroku – 60 minut po nanesení se vykletuje nerezovou špachtlí a okenní špaleta je hotová (není již nutné štukovat). Výhoda omítky Rimano UNI je nejen v produktivitě práce a v rychlosti (žádné technologické přestávky), ale hlavně v tom, že se na sádrové omítce neobjevují praskliny, omítka se nepropadá a dobře se napojuje na stávající okolní povrchy. Omítku meziokenních vložek (MIV) v panelových domech lze kompletně provést a zapravená okna předat během jednoho dne.

Jak na to, když chci udělat okenní ostění ze sádrové omítky, ale nechci mít hladký povrch, neboť mám okolní stěny ze štuku?

Sádrová omítka Rimano UNI se nemusí ve finále kletovat nerez špachtlí, ale povrch se může zatočit houbovým hladítkem jako při štukování. Povrch omítky pak není dokonale hladký, ale přizpůsobí se štukové stěně.

Jak eliminovat praskání omítky ve styku s okenním rámem?

Doporučujeme použít okenní profily – APU lišty –, které vytvoří dilataci mezi omítkou a oknem. S použitím vnějšího rohu u špalety vám tyto doplňky zaručí i rovinnost okenního ostění.

Jaké barvy můžu použít na sádrové omítky a stěrky?

Doporučujeme vodou ředitelné disperzní interiérové nátěry, které jsou paropropustné. Neuzavírají podklad a tím pádem zajišťují prodyšnost omítek. Disperze obsažená v nátěrech zabezpečuje lepší adhezi (přilnavost) nátěru k podkladu. Tyto nátěry nezhoršují průchod vodní páry ze zdi. Před vlastní výmalbou doporučujeme použít penetrační nátěr (dle technologického předpisu výrobce). Na lesklý, vykletovaný povrch sádrových omítek a stěrek se barvy bez použití penetrace relativně hůře aplikují a práce s nimi je obtížnější. Pod barevné nátěry je vhodné použít probarvenou penetraci, která umožňuje dosažení požadovaného finálního vzhledu výmalby s nižší spotřebou vlastní krycí barvy.

Výhoda sádrových omítek spočívá v tom, že nedochází k degeneraci pigmentů v barevných nátěrech, k čemuž dochází u klasických vápeno-cementových omítek vlivem zbytkové alkality, pokud se nenechají dostatečně vyzrát. Z tohoto důvodu není nutná tak častá výmalba na sádrové omítky, protože barva si zachovává svůj původní odstín. Na sádrové omítky lze realizovat všechny malířské techniky a dekorace včetně např. benátských štuků.

Jakým materiálem mohu zapravit drážky po elektro- a vodoinstalaci?

Vedle materiálu Rimano UNI doporučujeme tradiční sádry – elektrikářskou či stavební. Tyto tradiční sádry však mají oproti vysprávkové maltě Rimano UNI rychlý počátek tuhnutí (řádově do 5-10 minut).

Mohu použít sádrovou omítku na zeď, ve které jsou umístěny topné kabely?

Ano, avšak je třeba dodržet následující parametry teploty topných kabelů: teplota nesmí přesáhnout trvale 45 °C a po dobu 1 hodiny 60 °C. Pokud by teplota dané parametry přesáhla, ze sádrových omítek se odbourá krystalická voda a může dojít k vypraskání. Doporučujeme u výrobce topných kabelů zjistit, jaké hodnoty teplot uvádějí a jaké mají testy na sádrové omítky.

Ke stažení

Jaké jsou požadavky na rovinnost omítek?

Třídy rovinnosti konečné úpravy omítky řeší norma ČSN EN 13914-2 a jsou následující:

Požadavky na rovinnost sádrových omítek

Porovnání sádrových omítek s nejčastěji prováděnými omítkami

Porovnání sádrových omítek s nejčastěji používanými omítkami