Obecné zásady montáže systémů Rigips

Připravenost stavby

Při skladování desek Rigips uvnitř objektu je třeba brát ohled na únosnost stropních konstrukcí. Desky opláštění je doporučeno před montáží minimálně po dobu 48 hodin skladovat v prostoru montáže, aby došlo k vzájemnému vyrovnání teploty a vlhkosti.

Systémy Rigips se montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů v interiéru (zejména podlahových potěrů a omítek). Vlhkost stěn a stropů má být ustálená, povrchy suché a podkladní betony vyzrálé. Montáž se doporučuje provádět až po osazení oken a uzavření stavby proti vlivům povětrnosti. Opláštění (vyjma opláštění deskami Glasroc H) se neprovádí v prostorách, kde je trvale vysoká vlhkost vzduchu. Po montáži je třeba desky chránit před déletrvající vysokou vzdušnou vlhkostí (vyjma opláštění deskami Glasroc H). Uvnitř budovy je potřeba i po skončení montáže desek zajistit dostatečné větrání. Tmelení sádrokartonových konstrukcí se smí provádět až v době, kdy se již neočekávají výrazné změny teploty a vlhkosti. Tmelení a lepení je přípustné pouze při teplotách v místnosti nad +5 °C. Tato teplota musí být udržována dalších min. 24 hodin. Místnosti není vhodné rychle vytápět, ale teplotu na obou stranách konstrukce zvyšovat postupně. Aby nedošlo k nežádoucí deformaci konstrukce během stavebního procesu, je třeba dbát, aby protilehlé strany konstrukce byly ohřívány souměrně.

Doprava, skladování a manipulace na staveništi

Sádrokartonové desky se skladují na plocho na podkladech v rozteči max. 500 mm. Musí být ochráněny před stykem s kapalnou vlhkostí. Přenášejí se ve svislé poloze, eventuálně s použitím speciálního vybavení pro transport desek (transportní držáky, manipulační vozíky apod.). Profily je nutno skladovat tak, aby nedošlo k jejich deformaci. Ostatní součásti a příslušenství je nutno skladovat v suchu v originálních obalech. Pastové tmely a disperzní hmoty musí být chráněny před zmrznutím.

Zpracování desek

a) Zpracování sádrokartonových desek Rigips

Jednoduché přířezy
Naříznutí lícového kartonu, zlomení a odříznutí rubového kartonu.

Přesné opracování

  • K přesnému opracování hran sádrokartonových desek lze použít speciální nástroj – hoblík struhák.
  • K dodatečnému zkosení kolmých hran slouží hoblík na hrany Vario.
  • Přesné řezy se provádí pomocí jemnozubé ruční nebo kotoučové pily.
  • Výřezy pro instalace se provádí vykružovací frézou.
  • Pro otvory v deskách je určen speciální nebozez.

b) zpracování konstrukčních a speciálních desek

Konstrukční sádrovláknitou desku Rigidur, konstrukční sádrokartonovou desku RigiStabil, vysokopevnostní impregnovaný sádrokarton Habito H a desky Glasroc F Ridurit je možné rovněž formátovat naříznutím a ulomením, nicméně vzhledem k vysoké pevnosti těchto desek je nutné při jejich formátování počítat s vyšší pracností.

Jednoduché přířezy lze provádět ruční pilou s jemnými zuby nebo elektrickou kotoučovou pilou s vodící lištou a odsáváním – viz obrázek níže.