Tmelení sádrokartonových konstrukcí

Máte postavenou sádrokartonovou příčku či udělaný sádrokartonový podhled. Co teď? Nyní je řada na tmelení sádrokartonu včetně jeho spárování.

Pro kvalitu dokončeného povrchu sádrokartonových i sádrovláknitých konstrukcí Rigips jsou zavedeny čtyři stupně povrchové kvality:

Jestliže nejsou ve specifikaci prací uvedeny žádné bližší údaje o kvalitě povrchu, považuje se za standardní stupeň Q2.

V praxi se používají rozdílná, často subjektivní kritéria, která se kromě rovinnosti orientují především na optické vlastnosti (např. viditelnost formátů desek či viditelnost a zřetelnost spár). Při návrhu konkrétního provedení povrchové úpravy konstrukcí Rigips je nutné vycházet na jedné straně z možností a povahy těchto konstrukcí, na druhé straně z konkrétních podmínek na stavbě a požadavků zákazníka, resp. uživatele stavby – způsob osvětlení povrchů („ploché světlo“), druh finální povrchové úpravy atd.

Abyste své stěny měli hladké bez zbytečně viditelných přechodů desek, přečtěte si i článek tmelení spár sádrokartonových desek.

V případě, že se při přejímce má brát ohled na speciální světelné poměry – např. „ploché světlo“ nebo umělé osvětlení – musí objednavatel zajistit, aby podobné světelné podmínky byly k dispozici již při tmelení. Platí zejména při nejvyšším požadavku na kvalitu Q4.

Pro více informací si stáhněte brožuru Tmelení sádrokartonových konstrukcí, kde najdete všechny tmely Rigips, jejich použití a postupy tmelení sádrokartonu.

Základní tmelení Q1

 Stupeň kvality Q1

Pro povrchy, na něž nejsou kladeny žádné optické (dekorativní) nároky, je postačující základní tmelení odpovídající stupni jakosti Q1, které zahrnuje:

Přebytečný spárovací tmel se odstraní. Viditelné stopy po nářadí jsou přípustné. Základní tmelení zahrnuje i zakrytí výztužných pásek, pokud je použití pásek na základě zvoleného systému tmelení potřebné (závisí na druhu spárovacího tmelu, tvaru hran desek a druhu podkonstrukce). Broušení, stejně jako nanášení tmelu mimo bezprostřední okolí spáry se neprovádí.

Stupeň jakosti Q1 je doporučen: pro plochy, které budou následně zakryty obklady

Standardní tmelení Q2

 Stupeň kvality Q2

Pro povrchy, na něž jsou kladeny obvyklé nároky na provedení povrchů sádrokartonových nebo sádrovláknitých konstrukcí, je určeno standardní tmelení – odpovídá stupni jakosti Q2. Jeho účelem je srovnání spárovaných ploch s povrchem desek bez stupňovitých přechodů. Přečtěte si také, jaký postup dodržovat při tmelení různých typů spár sádrokartonových desek.

Zahrnuje:

 • základní tmelení Q1,
 • dodatečné tmelení (tmelení „na jemno“, finální přetmelení).

Při tomto stupni jakosti nesmí zůstat viditelné otisky po zpracování nebo stopy po nářadí. Po dokončení tmelení je doporučeno případné nerovnosti přebrousit.

Tento povrch je vhodný například pro:

 • tapety (se střední či hrubou strukturou),
 • nelesklé nátěry/povlaky (např. disperzní nátěry), které se nanáší válečkem,
 • dodatečné střednězrnné vrchní stěrky, pokud jsou pro sádrokartonové konstrukce určeny jejich výrobcem.

Pozn.: Kvalita povrchu Q2 není dostatečná v případě dopadajícího „plochého světla“.

Speciální tmelení pro zvýšené nároky na kvalitu povrchu Q3

 Stupeň kvality Q3

Jsou-li na tmelený povrch kladeny zvýšené nároky, jsou nutná dodatečná opatření překračující základní a standardní kvalitu.

Zahrnuje:

 • standardní tmelení Q2,
 • širší tmelení spár a přetažení zbývajícího povrchu kartonů vhodným tmelem pro konečnou úpravu za účelem uzavření pórů v kartonu.

Na závěr je doporučeno případné nerovnosti přebrousit. Při dodržení kvality Q3 jsou při dopadu „plochého světla“ redukovány viditelné stopy po nástrojích a zpracování; nejsou však zcela vyloučeny.

Tento povrch je vhodný například pro:

 • tapety (s vyššími nároky na rovinnost podkladu),
 • matné nátěry/povlaky bez struktury nanášené molitanovým válečkem či nástřikem,
 • dodatečné jemnozrnné vrchní omítky, pokud jsou pro konstrukce Rigips určeny jejich výrobcem.

TIP: Při použití tmelu Rifino Top v kombinaci se speciální celoplošnou špachtlí jde stupně kvality povrchu Q3 dosáhnout i bez broušení. Přesvědčte se o tom v našem videu Tmelení sádrokartonu bez broušení.

Celoplošné tmelení Q4

 Stupeň kvality Q4

Pro splnění nejvyšších nároků na tmelený povrch je nutné provést jeho celoplošné přetmelení. Na rozdíl od speciálního tmelení Q3 se celá plocha pokryje souvislou vrstvou vhodného tmelu či stěrky, ideálně Rimano Glet XL. Podívejte se na videonávod, jak pracovat se sádrovou stěrkou Rimano Glet XL.

Zahrnuje:

 • standardní tmelení Q2,
 • celkové přetmelení a vyhlazení povrchu vhodným tmelem (tloušťka vrstvy do 3 mm).

Na závěr je doporučeno případné nerovnosti přebrousit.

Tento povrch může být vhodný například pro:

 • speciální tapety (např. kovové nebo vinylové tapety s leskem),
 • lazury a nátěry/povlaky se stupněm lesku do střední lesklosti,
 • speciální štuky nebo jiné vysoce kvalitní hladké druhy povrchových úprav, pokud jsou pro sádrokartonové konstrukce určeny jejich výrobcem.

Povrchová úprava, která splňuje nejvyšší nároky podle této klasifikace, minimalizuje možnost viditelných liniových nerovností povrchu desek a spár. V jednotlivých případech může ve spojení se speciálními povrchovými úpravami a technikami nastat nutnost dalších opatření pro přípravu povrchu před jejich aplikací (např. lesklé nátěry, lakové tapety atd.).

Je nutno brát ohled na možnost rozdílné nasákavosti povrchu v různých místech plochy, což může mít vliv na konečný vzhled povrchové úpravy. Proto se před aplikací povrchové úpravy doporučuje provést vhodný penetrační nátěr či uzavírací nátěr.

Pozn.: Podmínkou pro dosažení kvality povrchů přiřazené stupňům jakosti Q2, Q3 a Q4 je dodržování doby tuhnutí a vysychání mezi jednotlivými pracovními kroky.

V případě dotazů kontaktujte naše Centrum technické a obchodní podpory.