Rigips na konferenci WOOD CAMP LIVE

Pořadatel eventu je Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s. (ADMD), nezávislé uskupení společností, které jsou přesvědčeny, že dřevostavby jsou tou správnou cestou pro moderní a udržitelnou výstavbou. Program události WOOD CAMP LIVE staví na klíčových datech a zkušenostech z realizací dřevostaveb v Česku i zahraničí.

Konference WOOD CAMP LIVE, kde je Rigips generálním partnerem, proběhla 3.11. – 4.11. v prostorách OREA Congress Hotel Brno ****. V jednotlivých sálech VIZE, PROJEKCE a REALIZACE paralelně probíhaly přednášky a workshopy vedené vyhledávanými odborníky.

Za divizi Rigips se účastní:

Náš program čtvrtek 03.11.

SÁL VIZE

13:00 – 13:20

Téma: Výroba SDK desek z druhotných surovin v ČR a způsoby jejich recyklace

Při suché technologii výstavby se výrazně snižuje množství a zejména hmotnost stavebního odpadu, což snižuje i náklady na jeho likvidaci. Nižší hmotnost konstrukčních prvků dřevostavby má pozitivní vliv na náklady spojené s dopravou a s tím spojený pokles škodlivých emisí a spotřeby energie. Na 100 m2 zděné stěny tloušťky 440 mm je zapotřebí přibližně 30 tun cihelných bloků. Oproti tomu u dřevostavby je na 100 m2 zapotřebí cca 5 tun dřevěných a ostatních materiálů v souvrství panelu. Environmentální i konstrukční benefity konstrukčního SDK představí Tomáš Korecký ze společnosti Rigips.

SÁL REALIZACE

14:10 – 14:40

Téma: Řešení detailů SDK rohů pomocí speciálních pásek

Detaily rohů a koutů bývají náročná a často poruchová místa při řešení dřevostavby. Přijďte se podívat, jak snadno, elegantně a bezpečně tyto detaily ošetřit. Dále ukážeme, jak správně připevňovat břemena přímo do SDK desek bez jakýchkoliv výdřev či výztuží, a to až do 80 kg na každý bod zavěšení.

14:40 – 15:10

Téma: Povrchové úpravy konstrukčních SDK

Povrchové úpravy stěn a stropů jsou při předání objektu investorovi nejviditelnější a nejčastěji rozporovanou problematikou. Ukážeme a naučíme vás, jak dosáhnout dokonale hladkých povrchů s minimální spotřebou materiálu a bez broušení! Tedy s úsporou dalších pracovních kroků i materiálu.