Sledujte online přednášky konference Dřevostavby v praxi

S roční přestávkou kvůli pandemii Covid-19 jsme se opět stali generálním partnerem tradiční konferenci Dřevostavby v praxi. Přednášky a workshopy  jsou určeny zejména projektantům, architektům, řemeslníkům a všem přátelům dřevostaveb. Dřevostavby jsou moderní technologií pro výstavbu domů, díky čemuž se stávají oblíbenými u stále většího počtu investorů.

Statistická křivka výstavby roste nejen v rodinných domech, ale už i stavbách občanské vybavenosti. Kam ale celý obor směřuje a jak velký je potenciál dřevostaveb? Tím se bude zabývat jedna z prvních přednášek Ing. Lenky Trandové, která je ředitelkou Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s.

Celkem se můžete těšit na 7 tematických přednášek a 3 praktické workshopy.

Plánované přednášky a workshopy můžete sledovat online z pohodlí domova.

WORKSHOP Rigips
Sponkování: správné zásady

Jan Chlup – demonstrátor značky Rigips
Workshop je zaměřen na problematiku upevňování konstrukčních desek k dřevěné nosné podkonstrukci, tedy zásadám správného sponkování a hřebíkování.

ADMD – Maják ve světě dřevostaveb a moderní výstavby

Přednáška Ing. Lenka Trandová – ředitelka ADMD (Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s.)
Dřevostavby jsou moderní technologií pro výstavbu domů, díky čemuž se stávají oblíbenými u stále většího počtu investorů. Statistická křivka výstavby roste nejen v rodinných domech, ale už i stavbách občanské vybavenosti. Kam ale celý obor směřuje a jak velký je potenciál dřevostaveb? To vše se dozvíte v přednášce Ing. Lenky Trandové.

Osobní zkušenost s prosazováním dřevostaveb v ČR

Přednáška Ing. arch. Petr Lešek – 1. místopředseda představenstva ČKA, předseda pracovní skupiny Udržitelnost, člen pracovní skupiny Soutěže; Praktikující architekt-Projektil architekti s.r.o.
Na příkladu Komunitního centra Mírová v Mnichově Hradišti a pavilonu Základní školy v Líbeznicích představí osobní zkušenost s prosazováním dřevostaveb v České republice. Shrne též hlavní problémy, které brání většímu použití dřevostaveb v ČR a to hlavně z pohledu požární odolnosti. Zmíní také některé progresivní případy propagace dřevostaveb u veřejných staveb v Evropě.

Vady a poruchy v dřevostavbách

Přednáška Ing. Petr Ptáček, Ph.DUniverzitní centrum energeticky efektivních budov; České vysoké učení technické v Praze
Velkou míru pozornosti při navrhování a provádění dřevostaveb je nutné věnovat jednotlivým detailům. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. se v tomto tématu bude věnovat nejčastějším vadám a poruchám v dřevostavbách. Představí hlavně ty, které jsou způsobeny neodbornou montáží a nevhodným návrhem a seznámí s možnostmi, jak těmto vadám předejít.