Spáry sádrovláknitých konstrukcí Rigidur

Pro konstrukce Rigidur existují tři způsoby úpravy spár:

a) Těsný sraz

Desky se spojují natupo na těsný sraz. V tomto případě se neprovádí lepení ani tmelení spár. Tento postup se používá např. u dvouvrstvého opláštění, kdy je první vrstva desek zakryta vrstvou další s přesahem min. 200 mm.

Desky se spojuji na těsný sráz

Spára na těsný sraz

b) Tmelená spára

Pro technologii tmelené spáry se standardně používají desky Rigidur o šířce 1 245 mm. Desky se namontují se šířkou spár 5 mm (max. 10 mm). Pro dosažení dokonalého zatmelení je nutno použít spárovací tmel Vario Rigidur nebo MAX. Tmelení se provádí bez výztužné pásky.

Technologie tmelené spáry

Při tmelení spár je nezbytně nutné, aby šířka spáry byla 5 mm (max. 10 mm)

c) Lepená spára

Pro technologii lepené spáry se standardně používají desky Rigidur o šířce 1 249 mm. Lepení lze použít pouze tehdy, jsou-li hrany desek dokonale rovné, tzn. u hran řezaných u výrobce nebo provedených pomocí okružní pily s vodící lištou. Aby byl výsledek lepení spár dokonalý, musí být použito polyuretanové lepidlo na spáry Rigips. Lepidlo se ve vytlačovaných pruzích nanáší na čistou, od prachu očištěnou čelní hranu první osazované desky. Lepidlo nesmí být nikdy nanášeno na prvky podkonstrukce. Další deska se do lepidla přitiskne. Maximální šířka spáry smí přitom být 1 mm. Pro lepení a tuhnutí lepidla je třeba, aby teplota prostředí i konstrukce byla vyšší než +5 °C.

Spotřeba spárovacího lepidla je asi 15 ml/m spáry. Po ztuhnutí se přebytečné lepidlo pečlivě odstraní stěrkou.