Bezolovnatá ochrana proti RTG záření: systém Rigips® X-Ray Protection

Jako ochrana proti RTG záření slouží tento bezolovnatý systém interiérových stěn a podhledů. Tato sádrokartonová konstrukce představuje zároveň řešení s vynikající protipožární ochranou a zvukovou izolací. Rigips® X-Ray Protection má obdobné ekologické vlastnosti jako běžné sádrokartonové desky. Neuvolňuje toxické sloučeniny, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vzduchu v místnosti. Systém Rigips® X-Ray Protection je plně recyklovatelný.

Co systém ochrany proti RTG záření tvoří?

Systém tvoří speciálně navržená sádrokartonová deska X-RAY Protection a spárovací tmel GypFill® P s obsahem specifické složky, síranu barnatého. Síran barnatý se přirozeně vyskytuje jako inertní minerál a ve zdravotnictví se často používá jako radiokontrastní činidlo pro rentgenové zobrazování a další diagnostické postupy. Využití najde nejen na rentgenových pracovištích v nemocnicích, ale i v rentgenových místnostech veterinárních klinik nebo jako ochrana proti RTG záření v zubních ordinacích. Systém X-Ray Protection byl nezávisle testován a certifikován radiačním metrologickým oddělením agentury Public Health England.

Možnosti využití bezolovnatého X-Ray Protection systému

Jaké jsou výhody systému Rigips® X-Ray Protection?

 • 100% bezolovnaté rentgenové stínění sádrokartonové desky i tmelu při výkonu srovnatelném s olovem
 • Deska s reakcí na oheň: A2 – s1; d0 a požární odolnost příček až EI 120
 • Vysoká vzduchová neprůzvučnost
 • Stabilní náklady ve srovnání s cenovou volatilitou olova
 • Menší tloušťka konstrukce v porovnání s masivní (zděnou, betonovou) konstrukcí
 • Rychlejší a snadnější montáž (řezání i šroubování desek je výrazně
  jednodušší ve srovnání s deskami s olovem)
 • Je šetrný k životnímu prostředí
 • Plně recyklovatelný

Tmel Gypfill P k systému X-Ray ProtectionX-Ray protection deska jako bezolovnatá ochrana proti RTG záření

Ke stažení

Snadnější montáž systému

Instalace bezolovnatého systému Rigips® X-Ray Protection je ve srovnání s olověnými systémy méně komplikovaná, pracuje se s ním stejně snadno jako s běžným sádrokartonem. Nejsou potřeba žádné speciální postupy montáže ani speciální nástroje pro zpracování. Suchý proces zpracování je výrazně rychlejší v porovnání s mokrými procesy u masivních konstrukcí (cihla, železobeton) a barytovou omítkou.

Montáž však musí být provedena kvalifikovaným dodavatelem, aby byla v příslušné oblasti zajištěna maximální ochrana před rentgenovým zářením tak, jak ji stanoví a navrhne specialista radiační ochrany. Pro dosažení stanovené úrovně radiační ochrany je nutné odpovídajícím způsobem instalovat kompletní ochranný systém včetně dalších prvků, jako jsou např. dveře a okna, a věnovat pozornost detailům, kde by mohlo případně dojít k úniku záření.

Srovnání s klasickými bezolovnatými materiály k ochraně před RTG zářením

Kromě olova lze pro rentgenové stínění použít i další materiály. Hojně se používají také těžké materiály jako cihla nebo beton, neboť jsou snadno dostupné za přijatelné ceny. Aby se však zajistilo účinné stínění rentgenového záření, museli by se tyto materiály použít ve značné tloušťce.

Například v místnosti, kde se provozuje zařízení s radiačním výkonem 80kv a platí požadavek na stínění srovnatelné s použitím 1,5 mm silného olova, by bylo zapotřebí použít 110 mm železobetonu nebo 140 mm tlustou stěnu z plných cihel, aby bylo dosaženo stejného výsledku ochrany, jako při použití desek Rigips® X-Ray Protection v celkové tloušťce pouhých 25 mm!

Porovnání Rigips X-Ray Protection desek a ostatních bezolovnatých materiálů proti RTG záření

Specifikace systému X-Ray Protection

Systém Rigips® X-Ray Protection byl navržen a vyroben tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům pro použití v oblastech vyžadujících rentgenovou ochranu. Pro každý takový projekt je nezbytné využívat služeb kvalifikovaného a autorizovaného odborného poradce v problematice radiační ochrany, který navrhne nezbytné kroky k dosažení co nejúčinnější úrovně ochrany.

Je důležité, aby ochrana před RTG zářením byla nejprve správně specifikována a následně vykonal montáž systému kvalifikovaný dodavatel. Ke všem projektům souvisejících s ochrannou proti RTG záření připraví specialista na ochranu proti radiačnímu záření odbornou zprávu, ve které jsou uvedené všechny potřebné údaje podle používaného RTG zařízení v souladu s platnými předpisy. Ve zprávě je uvedena informace o ekvivalentní tloušťce olova potřebného pro danou místnost. Systém X-Ray Protection je blíže specifikovaný počtem potřebných vrstev desek X-Ray Protection pro dosažení stejného stupně ochrany proti RTG záření. Ten lze navrhnout z ekvivalentní tloušťky olova viz tabulka níže. Na přepočet je nutné znát také výkon RTG zařízení (v kV), které bude v místnosti použité.

Specifikace sádrokartonových desek X-Ray Protection jako ochrana proti RTG záření

Hodnoty uvedené v této tabulce jsou doporučením pro systém Rigips® X-Ray Protection, které vychází z výkonů stínění rentgenových paprsků srovnatelných se stíněním při použití olova na základě testování podle IEC 61331-1: 2014 a simulační metody Monte Carlo (náhodný výběr vstupů) pro nízkoenergetické zdroje nebo extrémní úroveň útlumu, provedených radiačním metrologickým oddělením agentury Public Health England.

Udržitelnost systému X-Ray Protection

Díky svému složení bez olova má deska X-Ray Protection vynikající kvalitu se sníženými dopady na zdraví a životní prostředí. Tato ekologická inovace je odrazem závazku společnosti Saint-Gobain nabízet svým zákazníkům udržitelnější produkty a řešení. Systém Rigips® X-Ray Protection získal několik osvědčení o udržitelnosti, které můžete využít pro svůj projekt v oblasti zdravotnictví:

 • EPD (Nezávisle ověřené environmentální prohlášení o produktu dle EN 15804 a ISO 14025)
 • Certifikát Eurofins Indoor Air Comfort Gold
 • Osvědčení o recyklovaném obsahu
 • Certifikace systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001

Certifikát Eurofins Indoor Air Comfort Gold zajišťuje splnění požadavků na nízké emise produktu VOC. Je známkou kvalitu výrobku a zároveň příspěvkem ke zdravému vnitřnímu prostředí. Splňuje také požadavky environmentálních programů BREEM, LEED, WELL, francouzského certifikátu pro VOC třídu A+, finského certifikátu M1, dále pak požadavky německého výboru pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků (AgBB / ABG), a požadavky dalších evropských předpisů.

EPD a Eurofins Gold certifikace

V čem je systém Rigips X-Ray Protection udržitelný?

 • Řešení s nízkou uhlíkovou stopou ve srovnání s tradičními systémy s olovem (nižší o 48 %)
 • 100% recyklovatelný produkt vyrobený z přírodních netoxických surovin
 • Bez olova: žádné nebezpečné látky ani expozice během instalace a používání
 • Materiál s nízkými emisemi těkavých organických látek (VOC)

Osvědčení

Systém X-Ray Protection byl nezávisle testován a certifikován radiačním metrologickým oddělením agentury Public Health England jako systém se srovnatelnými stínícími vlastnostmi olova v souladu s IEC 61331-1:2014. Deklarované výkonnostní parametry jsou přísně sledovány a udržovány během celého výrobního procesu v rámci sytému pro zabezpečování kvality podle ISO 9001 a výrobních postupů světové třídy přijatých všemi výrobními závody Saint-Gobain Gypsum.