fbpx

Bezolovnatá ochrana proti RTG záření: systém Rigips® X-Ray Protection

Jako ochrana proti RTG záření slouží tento bezolovnatý systém interiérových stěn a podhledů. Představuje zároveň řešení s vynikající protipožární ochranou a zvukovou izolací. Rigips® X-Ray Protection má obdobné ekologické vlastnosti jako běžné sádrokartonové desky. Neuvolňuje toxické sloučeniny, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vzduchu v místnosti. Systém Rigips® X-Ray Protection je plně recyklovatelný.

Co systém ochrany proti RTG záření tvoří?

Systém tvoří speciálně navržená sádrokartonová deska X-RAY Protection a spárovací tmel GypFill® P s obsahem specifické složky, síranu barnatého. Síran barnatý se přirozeně vyskytuje jako inertní minerál a ve zdravotnictví se často používá jako radiokontrastní činidlo pro rentgenové zobrazování a další diagnostické postupy. Využití najde nejen na rentgenových pracovištích v nemocnicích, ale i v rentgenových místnostech veterinárních klinik nebo jako ochrana proti RTG záření v zubních ordinacích. Systém X-Ray Protection byl nezávisle testován a certifikován radiačním metrologickým oddělením agentury Public Health England.

Možnosti využití bezolovnatého X-Ray Protection systému

Jaké jsou výhody systému Rigips® X-Ray Protection?

  • 100% bezolovnaté rentgenové stínění sádrokartonové desky i tmelu při výkonu srovnatelném s olovem
  • Deska s reakcí na oheň: A2 – s1; d0 a požární odolnost příček až EI 120
  • Vysoká vzduchová neprůzvučnost
  • Stabilní náklady ve srovnání s cenovou volatilitou olova
  • Rychlejší a snadnější montáž (řezání i šroubování desek je výrazně
    jednodušší ve srovnání s deskami s olovem)
  • Je šetrný k životnímu prostředí
  • Plně recyklovatelný

Tmel Gypfill P k systému X-Ray ProtectionX-Ray protection deska jako bezolovnatá ochrana proti RTG záření

Ke stažení

Snadnější montáž systému

Jeho instalace je ve srovnání s olověnými systémy méně komplikovaná, pracuje se s ním stejně snadno jako s běžným sádrokartonem. Nicméně musí být provedena kvalifikovaným dodavatelem, aby byla v příslušné oblasti zajištěna maximální ochrana před rentgenovým zářením tak, jak ji stanoví a navrhne specialista radiační ochrany. Pro dosažení stanovené úrovně radiační ochrany je nutné odpovídajícím způsobem instalovat kompletní ochranný systém včetně dalších prvků, jako jsou např. dveře a okna, a věnovat pozornost detailům, kde by mohlo případně dojít k úniku záření.

Srovnání s klasickými bezolovnatými materiály k ochraně před RTG zářením

Kromě olova lze pro rentgenové stínění použít i další materiály. Hojně se používají také těžké materiály jako cihla nebo beton, neboť jsou snadno dostupné za přijatelné ceny. Aby se však zajistilo účinné stínění rentgenového záření, museli by se tyto materiály použít ve značné tloušťce.

Například v místnosti, kde se provozuje zařízení s radiačním výkonem 80kv a platí požadavek na stínění srovnatelné s použitím 1,5 mm silného olova, by bylo zapotřebí použít 110 mm železobetonu nebo 140 mm tlustou stěnu z plných cihel, aby bylo dosaženo stejného výsledku ochrany, jako při použití desek Rigips® X-Ray Protection v celkové tloušťce pouhých 25 mm!

Porovnání Rigips X-Ray Protection desek a ostatních bezolovnatých materiálů proti RTG záření