Typy dřevostaveb

Sendvičové dřevostavby

Možná ani nevíte, kolik už jste za život viděli dřevostaveb – ono to totiž není poznat. Vybírat totiž lze z několika variant. Pokud se rozhodnete pro dřevěnou fasádu, můžete zvolit modřín či exotické dřevo, které není nutné často natírat. Dřevostavba ale může mít i klasickou omítku, kterou znáte z klasických zděných domů. Na první pohled nemusíte vůbec poznat, že se jedná o dřevostavbu.

a) Kompletace z velkoplošných dílců

Z konstrukčních materiálů se ve výrobním závodě vyrobí stavební dílce. Ty se dovezou na místo stavby, pomocí jeřábu se umístí a hrubá stavba domu se během několika dnů dokončí. Technicky a konstrukčně je to nejnáročnější, ale zároveň nejrychlejší metoda.

Výhody velkoplošné kompletace:

  • vysoká rychlost výstavby (hrubá stavba na připravené spodní stavbě bývá zpravidla hotova do tří dnů)
  • rozestavěná stavba prakticky není vystavena povětrnostním vlivům (jedná se o několik hodin rozkryté stavby během montáže)
  • vysoká přesnost stavby
  • vysoká stabilita a tuhost stavby (plošně velmi tuhá konstrukce stěn, přesné a pevné spojování jednotlivých dílců)
  • velmi příznivé tepelné i akustické vlastnosti
  • konstrukční detaily jsou předem vyřešeny a nedochází ke komplikacím na stavbě

b) Sendvičová konstrukce montovaná na stavbě

Konstrukční systém se příliš neliší od předchozí metody. Hlavním rozdílem je, že na stavbu se nepřivážejí hotové stavební dílce, ale konstrukce stěn a dalších prvků se montuje z jednotlivých materiálů až na staveništi.

Výhody konstrukce montované na stavbě:

  • poměrně masivní konstrukce stavby s velkou pevnostní rezervou jednotlivých prvků (podle výrobce či projektanta – rozhoduje hustota a průřez sloupků)
  • možnost montovat i v místech nepřístupných pro těžkou montážní techniku
  • menší nároky na materiální, technické a projekční vybavení dodavatelské firmy