Jaké vruty vybrat pro uchycení SDK desek?

Při volbě vrutů pro uchycení sádrokartonových desek Rigips se rozhodujeme dle typu desky, tloušťky opláštění a typu podkonstrukce.

Délka vrutů pro připevnění desek opláštění je dána následujícími zásadami:

Dřevěná podkonstrukce – hloubka zašroubování šroubu do dřevěného prvku podkonstrukce musí být větší nebo rovna celkové tloušťce opláštění, minimálně však 20 mm (tato zásada neplatí pro nosné stěny dřevostaveb).

Kovová podkonstrukce – hloubka zašroubování šroubu skrz kovový profil musí být nejméně 10 mm.

Typy vrutů pro připevnění různých typů desek:

  • Vruty TN – pro uchycení desek RB(A), RBI(H2), RF(DF), RFI(DFH2) do tenkostěnných profilů (CW / CD) nebo dřevěných latí
  • Vruty TUN – pro uchycení desek RigiStabil (DFRIEH2) a Modrých akustických desek MA(DF), resp. MAI(DFH2) do tenkostěnných profilů (CW / CD) nebo dřevěných latí
  • Vruty UMN – pro uchycení desek Habito H do tenkostěnných profilů (CW / CD) nebo dřevěných latí
  • Vruty Rigidur – pro uchycení desek Habito H do tenkostěnných profilů (CW / CD) nebo dřevěných latí
  • Vruty TX – pro uchycení SDK desky do jiné SDK desky (je možné pouze v případě podkladní desky Rigidur nebo Habito H)
  • Vruty TB – pro uchycení všech typů desek Rigips do zesílených profilů (UA) s výjimkou desek Glasroc H
  • Vruty GOLD TBpro uchycení desek Glasroc H do zesílených profilů (UA). Zde najdete technické vlastnosti desky Glasroc H.
  • Vruty Hydro TN – pro uchycení desky Glasroc H do tenkostěnných hydroprofilů (hydroprofil CW / hydroprofil CD)