226 292 224 / Zaslat dotaz

technická podpora Po—Pá: 7:30—17:00

Jak na montáž akustické předstěny a tím docílit skvělého odhlučnění stěny i celého bytu?

Hluk od sousedů nebo z vedlejší místnosti vás již trápit nemusí. Se zvukovou izolací vám pomůže předstěna z modrých akustických sádrokartonových desek. Sádrokartonová předstěna je konstrukce montovaná pouze z jedné strany místnosti ke stávající stěně. Kromě izolace zvuku, tedy vynikajícího odhlučnění místnosti, může akustická předstěna pomoci i v případě, že je stávající stěna nevzhledná. Pokud chceme snížit přenos zvuku z vedlejší místnosti nebo chodby, je možné v základě volit mezi dvěma variantami – předstěna spřažená nebo volně stojící.

První variantu odhlučnění místnosti, jejíž montáž představujeme i níže, volíme v případě, že současná stěna je dostatečně nosná a můžeme do ní kotvit. Při volbě sádrokartonu se přikláníme k Modrým akustickým deskám Rigips. Upevňujeme je na konstrukci z kovových R-CD profilů, naučte se s profily na sádrokarton správně pracovat. S podkladní stěnou je akustická předstěna spřažena pomocí stavěcích třmenů. Pro dosažení ještě lepší zvukové izolace doplňujeme skladbu konstrukce o minerální izolaci.

Přečtěte si rozdíl mezi jednotlivými druhy konstrukcí pro předstěny a kdy je vhodné jakou zvolit. Dejte si také pozor na správné provedení detailů při montáži akustické předstěny.

Proč zvolit k odhlučnění předstěnu ze sádrokartonu?

Co všechno potřebujeme k montáži akustické předstěny?

Materiál na stavbu předstěny:

Modré akustické desky s technologií Activ’Air®, do koupelny volte impregnovanou variantu
Tmel Rifino Top na tmelení spár (lze použít i na finální tmelení bez broušení)
Tmel ProMix Finish na finální tmelení
Výztužná skelná páska
Kovové tenkostěnné R-CD profily a R-UD profily
Minerální izolace Isover Piano tl. 40 mm nebo Isover Orsik tl. 40 mm (pro lepší požární odolnost)

Spočítejte si materiál pro stavbu akustické předstěny v naší kalkulačce.

 

Krok 1: Příprava

  1. Na podlaze si vyměříme polohu obvodového profilu R-UD. Značkovací šňůrou, tzv. „brnkačkou“, si na podlaze vytyčíme polohu obvodového R-UD profilu.
  2. R-UD profily před jejich osazením podlepíme pěnovým napojovacím těsněním Rigips.

Krok 2: Montáž R-UD profilů

  1. R-UD profily připevníme plastovými natloukacími hmoždinkami (v případě betonové podlahy), popř. jinými vhodnými připevňovacími prostředky dle druhu podlahy. Vzájemná rozteč jednotlivých připevnění je max. 800 mm. Vzdálenost prvního připojení od rohu místnosti je maximálně 200 mm.

Krok 3: Podlepení stavěcích třmenů

  1. Stavěcí třmeny před jejich připevněním na zeď také podlepíme napojovacím těsněním.

Krok 4: Kotvení stavěcích třmenů

  1. Podle budoucího umístění R-CD profilů vyměříme polohu stavěcích třmenů. Rozteč svislých R-CD profilů je 625 (600) mm. Maximální vertikální rozteč třmenů je 1 250 mm. Poslední horní třmen umisťujeme do takové výšky, aby horní přesah R-CD profilu byl max. 250 mm. Stavěcí třmeny kotvíme k podkladní zdi plastovými natloukacími hmoždinkami.

Krok 5: Montáž svislých R-CD profilů

  1. Po připevnění stavěcích třmenů postupně montujeme svislé R-CD profily. Délku R-CD profilů volíme tak, aby při vložení R-CD profilu do spodního R-UD profilu byla mezi horním koncem R-CD profilu a stropem mezera cca 50 mm. Jednotlivé R-CD profily zůstávají v podlahovém R-UD profilu volně nasunuty (R-UD a R-CD profily vzájemně nespojujeme!). Po nasunutí do podlahového R-UD profilu je ustavíme do svislé polohy a spojíme s předem namontovanými stavěcími třmeny pomocí šroubů do plechu (typ LB) – 2 ks šroubů na 1 třmen. (V rohu místnosti přišroubujeme třmeny 2 ks šroubů LB jen z jedné strany třmenu)

Krok 6: Vložení minerální izolace

  1. Mezi profily konstrukce vložíme izolaci z minerálních vláken, pro optimální vzduchovou neprůzvučnost doporučujeme Isover Piano nebo Isover Orsik. Minerální izolaci vkládáme bez mezer v celé ploše konstrukce a bez stlačení.

Krok 7: Opláštění akustickými deskami

  1. Opláštění provádíme Modrými akustický deskami, které osazujeme nastojato. K opláštění používáme pokud možno celé sádrokartonové desky. Využití menších dílů desek je přípustné za podmínky, že výška dílu je min. 400 mm a nejsou použity 2 a více menších dílů v těsném sousedství nad sebou. Při opláštění je nutné zajistit, aby byly příčné (vodorovné) spáry sousedních desek vzájemně vystřídány alespoň o 400 mm a nedocházelo tak k vytváření křížových spár. Ke svislým profilům konstrukce připevňujeme desky samořeznými šrouby typu TUN 25 mm. U podlahy je vhodné ponechat cca 10 mm širokou spáru, kterou posléze vyplníme spárovacím tmelem.

Krok 8: Tmelení sádrokartonu a dokončení

  1. Na závěr zatmelíme hlavy šroubů a spáry mezi sádrokartonovými deskami pomocí sádrového tmelu Rifino Top. Na finální tmelení s následným broušením použijeme pastový tmel ProMix Finish. Projděte si podrobný popis, jak správně sádrokarton tmelit. Případně vyzkoušejte tmelení sádrokartonu bez broušení, které vám usnadní práci a dosáhnete ještě hladšího povrchu stěny, a to vše jen s jedním tmelem, Rifino Top.

Na co si dát při montáži akustické předstěny ze sádrokartonu pozor?

Ohlídejte si vedlejší cesty přenosu zvuku

Abyste dosáhli požadovaných akustických hodnot, je třeba věnovat pozornost detailům. Jejich správné či naopak chybné provedení může zásadně ovlivnit výslednou vzduchovou neprůzvučnost konstrukce. Jedním ze základních pravidel odhlučnění místnosti a součástí každého postupu je důkladné podlepení obvodových profilů podkonstrukce pěnovým napojovacím těsněním. Tím snadno předejdete vytváření akustických mostů, tedy nechtěnému přenosu zvuku vedlejšími cestami.

Akustické mosty se však mohou tvořit i při nesprávném napojení předstěny na stávající konstrukce, např. na podlahu. V případě založení předstěny přímo na stávající podlahu bez jakékoliv úpravy se hluk šíří finální vrstvou podlahy a nelze zaručit plný výkon předstěny z hlediska vzduchové neprůzvučnosti. Pro snížení vlivu prostupu zvuku vedlejšími cestami je vhodné v místě napojení předstěny přerušit vrstvu plovoucí podlahy. U takto provedeného detailu napojení je třeba dbát, aby všechny vrstvy plovoucí podlahy byly od příčky odděleny dostatečně dimenzovaným obvodovým páskem z elastického materiálu. Obdobně se doporučuje u napojení předstěny na sádrokartonovou boční stěnu přerušit průběžné desky opláštění boční stěny. Dodržení těchto postupů povede ke skvělému odhlučnění místnosti.

Správné zabudování elektrokrabic

Slabým místem mohou být také nevhodně zabudované elektrokrabice. Montovat se nesmí na protilehlých lících vstřícně proti sobě, nýbrž musí být umístěny v jiných polích mezi svislé profily. Není-li možné je takto umístit, musí být elektrokrabice překryty vrstvou sádry (tmelu) o tloušťce min. 20 mm nebo zakryty nejméně stejným počtem vrstev, jako je opláštění dané konstrukce. Obecně je nutné minimalizovat počet prostupů a volit jejich vhodné provedení a dotěsnění akusticky izolačními materiály.

Parozábrana patří do předstěn s funkcí vnitřního zateplení

Do předsazených stěn, které mají funkci vnitřního zateplení, se doporučuje v celé ploše předsazené stěny aplikovat spojitě parozábranu, která je přichycena ke konstrukci předstěny pomocí terčů z oboustranně lepicí pásky. Nutnost vložení parozábrany záleží na konkrétních podmínkách každé aplikace a lze ji posoudit jen na základě tepelně technického výpočtu.

Související články

Jak na rychle tuhnoucí vyrovnávací podsyp pro suché podlahy

Jak na rychle tuhnoucí vyrovnávací podsyp pro suché podlahy

Správně vyrovnaný podklad je alfou a omegou kvalitní podlahové konstrukce. Abychom omezili mokré…

Více
Jak instalovat provětrávanou fasádu Glasroc X?

Jak instalovat provětrávanou fasádu Glasroc X?

Systém provětrávané fasády Glasroc X v sobě kombinuje nejmodernější materiály skupiny Saint-Gobain:…

Více
Jak na aplikaci Skelné Habito® pásky a tmelení pomocí válečku

Jak na aplikaci Skelné Habito® pásky a tmelení pomocí válečku

Vysokopevnostní Skelná páska Habito® je dvouvrstvá páska s výraznými mechanickými vlastnostmi a…

Více

Zeptejte se nás

Jsme tu pro vás, rádi vám pomůžeme či poradíme.

Využijte zákaznickou linku
226 292 224
Zašlete nám dotaz

Najít řemeslníka nebo realizační firmu

Vyberte si z certifikovaných realizátorů.

Nejbližší prodejní místo RIGIPS

Vybrali jste nebo potřebujete poradit? U nejbližšího prodejce RIGIPS vás rádi uvidí.