Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Jaké profily na sádrokarton použít

Ocelové profily jsou základním stavebním prvkem sádrokartonových konstrukcí. Dělí se na 4 základní typy – UW, CW, UD a CD. Kromě nich existují ale i další – například profily ke zpevnění stávající konstrukce, pro obloukové konstrukce nebo takové, co najdou využití i v extrémně vlhkém prostředí.

UW a CW profily fungují jako stěnové profily na SDK příčky a předstěny. Naproti tomu UD a CD profily jsou stropní profily do konstrukce podkroví, podhledů a předstěn. V sortimentu Rigipsu všechny tyto profily značíme předponou R, např. R-CW profily. Sepsali jsme pro vás také tipy, jak s profily na sádrokarton pracovat.

Spočítejte si množství materiálu pro svůj projekt

Příčku

Předstěnu

Podlahy

Podhledy

Podkroví

Omítky

Stěnové profily

Stěnové profily UW, CW a výztužné UA slouží k montáži svislých konstrukcí, jako jsou sádrokartonové příčky a předsazené stěny. Dodávají se v několika základních rozměrech, nicméně některé lze objednat i délkou na míru.

R-UW profil
Jde o tenkostěnný pozinkovaný profil z oceli s tloušťkou 0,6 mm. Jako vodící vodorovný profil ve tvaru písmene „U“ je určený hlavně pro stěnové konstrukce a konstrukce volně stojících předsazených stěn. UW profily se standardně využívají v šířce 50 mm, 75 mm a 100 mm. Existují ale i varianty 125 a 150 mm, běžně v délce 4000 mm.
R-UW profil
Více o R-UW profilu

R-CW profil
Tento typ typ ve tvaru písmene „C“ najde využití ve stěnových konstrukcích, u samonosných podhledů a v konstrukcích volně stojících předstěn. Konkrétně jako svislý profil, tzv. stojina. Vkládá se do UW profilů a je to nosný profil, který slouží k montáži opláštění příčky. Dostupný je v šířkách 50 mm, 75 mm a 100 mm, 125 a 150 mm. Pro danou šířku je k dostání v různých základních délkách od 2600 mm do 8000 mm.
R-CW profil
Více o R-CW profilu

Výztužný UA profil
Oproti předchozím profilům se výztužný UA profil vyrábí z ocelového žárově pozinkovaného plechu o tloušťce 2 mm. Používá se u stěnových konstrukcí zejména při montáži dveřních zárubní, samonosných podhledů i pro místní vyztužení konstrukcí. K ukotvení UA profilů k přiléhajícím konstrukcím se používají systémové úhelníky. Při upevňování SDK desek do UA profilů je pak nutné použít šrouby typu TB s vrtací špičkou. Profil pořídíte v šířkách 50, 75 a 100 mm.
Výztužný UA profil
Více o UA profilu

UW MAX profil
UW MAX je zesílenou modifikací klasického UW profilu o tloušťce 1 mm. Využívá se pro konstrukci tzv. kluzného napojení příčky při řešení průhybu stropní konstrukce v rozmezí 20 až 55 mm.

UW MAX profil
Více o UW MAX profilu

Stropní profily na sádrokarton

Stropní pozinkované profily z oceli slouží ke konstrukci podhledů, opláštění šikmin v podkroví a SDK předstěn.

R-CD profil
Ideální pro podhledové konstrukce a konstrukce spřažených předsazených stěn. Rigips vyrábí rozměry od 2600 do 4000 mm v tloušťce 0,6 mm. K podélnému nastavení používáme spojovací kus CD. U dvojúrovňového křížového roštu v podhledu pak ke kolmému spojení s dalším CD profilem slouží křížová spojka CD/CD.
R-CD profil
Více o R-CD profilu

R-UD profil
Hodí se na podhledové konstrukce a do konstrukcí spřažených předsazených stěn. V případě SDK podhledu se jedná o profil montovaný po obvodu konstrukce, do kterého se následně vkládá nosný rošt tvořený z R-CD profilů. Seženete ho v délce 3000 mm.

R-UD profil
Více o R-UD profilu

Ohýbaný CD profil
Už z výroby je ohýbaný CD profil ohnutý buď konvexně, nebo konkávně. Je vhodný pro obloukové konstrukce podhledů z ohebných desek Glasroc F Riflex.
Ohýbaný R-CD profil

Stropní HUT profil
HUT profil využijete k přímé montáži podhledu na nosnou konstrukci (např. na krokve). Dostupný je v délce 4000 mm.
Stropní HUT profil

Pozn.: Standardní profily CD, UD, CW, UW se dodávají s povrchovou úpravou zinkováním Z100. Lze je použít do korozního prostředí až C2 dle ČSN EN ISO 12944-2.

Stáhněte si bezplatnou publikaci Montážní příručka sádrokartonáře. Najdete v ní veškeré technologické postupy pro správnou montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně použití a zpracování SDK profilů a příslušenství.

Ke stažení

Příslušenství suché výstavby

Pojďme se podívat na nejčastěji používané součástky v SDK konstrukcích. Následující základní výběr doplňuje řada dalších, které najdete v příslušenství suché výstavby Rigips.

Stavěcí třmen a přímý závěs
Stavěcí třmen i přímý závěs využijeme v konstrukcích předsazených stěn spřažených, při přímém opláštění stropu nebo opláštění podkroví.

Stavěcí třmen

Stavěcí třmen

Přímý závěs

Přímý závěs

Pérový závěs s drátem
Pérový závěs s drátem je určený pro dvouúrovňový křížový rošt při montáži podhledu. Jeho alternativou jsou závěsy Nonius, které se využívají při požadavku na zvýšenou tuhost podhledu, na požární odolnost shora a u samostatných požárních předělů.
Rychlozávěs pérový

Krokvový závěs a nástavec
Krokvový závěs, jak už název napovídá, najde využití při opláštění podkroví. Montuje se přímo na krokve a jeho zaoblená varianta umožňuje jednoduché naklapnutí R-CD profilu.

V případě podkrokevní izolace s větší tloušťkou použijeme krokvový nástavec. Z jedné strany je nástavec opatřen plochou s lepicí páskou. Sem se přilepí parozábrana a následně přišroubuje stavěcí třmen pro montáž R-CD profilu. Tato varianta umožňuje umístění parozábrany v bezpečnější poloze mezi prvky podkonstrukce, navíc dovoluje vést případné elektroinstalace dutinou mezi SDK a neporušenou parozábranou.

Krokvový závěs TKrokvový závěs zaoblenýKrokvový nástavec

Jak pracovat s SDK profily

Správné vytvoření rastru na sádrokarton je základ úspěchu. Naučte se tedy, jak správně zkracovat i nastavovat profily nebo ja vést instalace sádrokartonovou konstrukcí. A dejte si také pozor na nejčastější montážní chyby suché výstavby.

Otvory pro vedení instalací

Prolisy ve tvaru písmene H v CW profilech slouží k vedení elektroinstalace. Z tohoto důvodu je vhodné profily v konstrukci umístit tak, aby se tyto výseky nacházely přibližně ve stejné výšce. H-prolisy proměníme v otvor jednoduchým proražením, např. kladivem a následným ohnutím. Ve stojinách CW profilů je možné provést otvory i přímo na stavbě, a to např. pomocí stupňovitého vrtáku do plechu. Pro takto prováděné otvory platí následující pravidla:

  • Otvor musí být min. o 1 cm užší než šířka profilu
  • Otvor nesmí být vyšší než 2× jeho šířka
  • Mezery mezi otvory v jednom profilu nesmí být menší než 3× výšky
  • Hrana otvoru musí být od konce profilu vzdálena nejméně na šířku daného profilu
  • Otvory nesmějí být provedeny v místech napojení profilů

Otvor provedený v profilu RW

Jak řezat profily na sádrokarton

Tenkostěnné ocelové profily krátíme na potřebnou délku ručními nůžkami na plech. A to tak, že si nejprve nastřihneme příruby profilu, poté profil ohneme a dostřihneme stojinu. Pro krácení profilů můžeme použít i elektrické nůžky na plech. Nikdy ale nepoužíváme rozbrušovací pilu, která by mohla zničit ochranu profilu proti korozi.

Při zkracování profilů CW na patřičnou délku je vhodné již zmíněné H-prolisy alespoň na jedné straně délky profilu zachovat pro snadnější vedení elektroinstalace nebo jiných instalačních vedení.

Krácení profilů na sádrokarton

Jak SDK profily spojit

Spojování a nastavování délky CW profilů provádíme nejčastěji pomocí kusu UW profilu o délce 100 cm. Nazýváme ho příložka. Tuto příložku nasuneme na CW profily tak, aby oba spojované konce CW profilů překrývala v délce 50 cm. Profily spojíme perforačními kleštěmi, nýty nebo samovrtnými šrouby do plechu typu LB. Dutinu musíme v případě napojení C (na obrázku níže) vyplnit minerální izolací, aby nevznikl akustický most.

CW profily s příložkou

Délku CD profilů nastavujeme pomocí speciální spojky těchto profilů (spojovací kus CD). Oba konce napojovaných profilů se nepřipevňují, pouze se do spojky volně nasunou.

Rozteče profilů při montáži

V případě výstavby sádrokartonové příčky či montáže předstěny volíme rozteč R-CW profilů dle šířky SDK desek, tedy 625 mm nebo 600 mm. R-CW profil musí být o cca 10–15 mm kratší, než je vzdálenost mezi spodním a horním R-UW profilem.

Při montáži zavěšeného podhledu na křížovém roštu rozměříme polohu závěsů. Ty rozmístíme tak, aby ve směru nosných profilů byla jejich rozteč max. 900 mm a v kolmém směru byla max. 1000 mm. Tím vznikne „síť“ závěsů 0,9 × 1 m. Vzdálenost krajního nosného R-CD profilu od stěny je max. 1 000 mm a vzdálenost krajního závěsu od stěny v opačném (kolmém) směru je max. 900 mm. Maximální vzájemná rozteč R-CD profilů je 500 mm.

Během montáže podhledu pomocí přímých závěsů rozmístíme přímé závěsy tak, aby jejich rozteč ve směru montážních R-CD profilů byla max. 1 200 mm a rozteč v kolmém směru na profily byla max. 500 mm. Montážní R-CD profily tak od sebe budou vzdáleny max. 500 mm. Vzdálenost krajního profilu od stěny je max. 500 mm a vzdálenost krajního závěsu od stěny v opačném kolmém směru je max. 1 000 mm. Tím vznikne „síť“ závěsů 0,5 × 1,2 m.

Podobně je tomu při opláštění šikmých a vodorovných ploch v podkroví. V obou případech vytvoříme nosnou podkonstrukci z R-CD profilů s roztečí max. 500 mm.

HydroProfily a příslušenství s vysokou korozní odolností

Existují také profily, které se pyšní zvýšenou korozní odolností. Jsou neodmyslitelnou součástí systému Glasroc H, který patří do prostor s nadměrnou vzdušnou vlhkostí, tedy např. wellness center, bazénů apod. Jedná se o:

Profily jsou určeny do korozních prostředí C3 až C5 dle ČSN EN ISO 12944-2. V daném prostředí se musí použít i odpovídající šrouby pro připevnění sádrokartonových desek Glasroc H a příslušenství v dané antikorozní úpravě. Vyžadovanou antikorozní třídu určuje projektant.