Jaké profily na sádrokarton použít

Ocelové profily jsou základním stavebním prvkem sádrokartonových konstrukcí. V základu rozlišujeme čtyři typy – UW, CW profily jako stěnové profily na příčky a předstěny, a na druhé straně UD, CD profily jako stropní profily s využitím v konstrukci podkroví, podhledu a předstěn. V sortimentu Rigipsu všechny tyto profily značíme předponou R, např. R-CW profily.

Pracovat se však dá s celou řadou dalších profilů, které zpevní dosavadní konstrukci, jsou vhodné pro obloukové konstrukce nebo najdou využití i v extrémně vlhkém prostředí. Sepsali jsme pro vás také tipy, jak s profily na sádrokarton pracovat.

Spočítejte si množství materiálu po váš projekt

Příčku

Předstěnu

Podlahy

Podhledy

Podkroví

Omítky

Stěnové profily

Stěnové profily UW, CW a výztužné UA slouží k montáži svislých konstrukcí, jako jsou sádrokartonové příčky a předsazené stěny.

R-UW profil
Jedná se o tenkostěnný ocelový pozinkovaný profil tloušťky 0,6 mm. Jako vodící vodorovný profil ve tvaru písmene „U“ je určený zejména pro stěnové konstrukce a konstrukce volně stojících předsazených stěn. UW profily se standardně využívají v šířce 50 mm, 75 mm a 100 mm. Existují však i varianty 125 a 150 mm, běžně v délce 4000 mm.
R-UW profil
Více o R-UW profilu

R-CW profil
Tento typ typ tenkostěnného ocelového pozinkovaného profilu ve tvaru písmene „C“ najde využití ve stěnových konstrukcích, u samonosných podhledů a v konstrukcích volně stojících předstěn, konkrétně jako svislý profil, tzv. stojina. Vkládají se do UW profilů a jsou to nosné profily, které slouží k připevnění opláštění příčky. Opět jsou dostupné ve variantách šíře 50 mm, 75 mm a 100 mm, 125 a 150 mm. Pro danou šířku profilu jsou k dodání v různých základních délkách od 2600 mm do 8000 mm, lze však dodat i délky na míru. Šířku profilů volíme s ohledem na požadované parametry výsledné konstrukce, zejména požární odolnost, vzduchovou neprůzvučnost, výšku atd.
R-CW profil
Více o R-CW profilu

Výztužný UA profil
Tento výztužný UA profil je vyroben z ocelového žárově pozinkovaného plechu a na rozdíl od předchozích profilů CW a UW má tloušťku plechu 2 mm. Je určen pro stěnové konstrukce zejména při montáži dveřních zárubní a konstrukce samonosných podhledů. Dále pak pro místní vyztužení konstrukcí z hlediska zvýšení únosnosti břemen. K ukotvení UA profilů k přiléhajícím konstrukcím se používají systémové úhelníky. K připevňování desek do UA profilů je pak nutné použít šrouby typu TB s vrtací špičkou. Profil je opět k dispozici v několika šířích – 50, 75 a 100 mm.
Výztužný UA profil
Více o UA profilu

UW MAX profil
UW MAX je modifikací klasického UW profilu. Jedná se o speciální zesílený profil tloušťky plechu 1 mm, určený pro konstrukci tzv. kluzného napojení příčky při řešení průhybu stropní konstrukce v rozmezí 20 až 55 mm.

UW MAX profil
Více o UW MAX profilu

Stropní profily

Stropní pozinkované ocelové profily slouží konstrukci podhledů, opláštění šikmin v podkroví a předsazených stěn ze sádrokartonu.

R-CD profil
Určen pro podhledové konstrukce a konstrukce spřažených předsazených stěn, 0,6 mm tloušťka plechu. Rigips vyrábí rozměry od 2600 do 4000 mm. K podélnému nastavení používáme spojovací kus CD. U dvojúrovňového křížového roštu v podhledu pak ke kolmému spojení s dalším CD profilem slouží křížová spojka CD/CD.
R-CD profil
Více o R-CD profilu

R-UD profil
Je určen pro podhledové konstrukce a do konstrukcí spřažených předsazených stěn. Délka 3000 mm. V případě podhledu se jedná o profil montovaný po obvodu konstrukce, do kterého se následně vkládá nosný rošt tvořený z R-CD profilů.

R-UD profil
Více o R-UD profilu

Ohýbaný CD profil
Již z výroby je ohýbaný CD profil ohnutý buď konvexně, nebo konkávně. Je vhodný pro obloukové konstrukce podhledů z ohebných desek Glasroc F Riflex.
Ohýbaný R-CD profil

Stropní HUT profil
HUT profil je určen pro přímou montáž podhledu na nosnou konstrukci (např. na krokve) a dostupný je v délce 4000 mm.
Stropní HUT profil

Pozn.: Standardní profily CD, UD, CW, UW jsou dodávány s povrchovou úpravou zinkováním Z100. Lze je použít do korozního prostředí až C2 dle ČSN EN ISO 12944-2.

Kompletní soubor technologických postupů pro správnou montáž konstrukcí suché vnitřní výstavby Rigips včetně použití a zpracování sádrokartonových profilů a příslušenství naleznete v publikaci Montážní příručka sádrokartonáře.

Ke stažení

Příslušenství suché výstavby

Níže najdete soupis základního a nejčastěji používaného příslušenství sádrokartonových konstrukcích. Pokud vám tento výběr nestačí, doporučujeme si projít veškeré příslušenství suché výstavby Rigips.

Stavěcí třmen a přímý závěs
Stavěcí třmen i přímý závěs využijeme v konstrukcích předsazených stěn spřažených, při přímém opláštění stropu či opláštění podkroví.

Stavěcí třmen

Stavěcí třmen

Přímý závěs

Přímý závěs

Pérový závěs s drátem
Pérový závěs s drátem je určený pro dvouúrovňový křížový rošt při montáži podhledu. Jeho alternativou jsou závěsy Nonius, které se využívají při požadavku na zvýšenou tuhost podhledu, u samostatných požárních předělů a při požadavku na požární odolnost shora.
Rychlozávěs pérový

Krokvový závěs a nástavec
Krokvový závěs, jak už název napovídá, najde využití při opláštění podkroví. Jedná se o závěs určený pro přímou montáž na krokve. Jeho zaoblená varianta pak umožňuje jednoduché naklapnutí R-CD profilu.

V případě, kdy má podkrokevní izolace větší tloušťku, najde využití krokvový nástavec. Z jedné strany je nástavec opatřen plochou s lepicí páskou určenou pro přilepení parozábrany a následné přišroubování stavěcího třmenu pro montáž R-CD profilu. Tato varianta umožňuje umístění parozábrany v bezpečnější poloze mezi prvky podkonstrukce a dovoluje vést případné elektroinstalace dutinou mezi SDK a samotnou parozábranou, která tak není porušena.

Krokvový závěs TKrokvový závěs zaoblenýKrokvový nástavec

Jak pracovat se sádrokartonovými profily

Správné vytvoření rastru na sádrokarton je základ úspěchu. Naučte se tedy správně zkracovat, nastavovat profily a usnadněte si vedení instalací sádrokartonovou konstrukcí. Nezapomínejte si dát pozor i na nejčastější montážní chyby suché výstavby.

Otvory pro vedení instalací

Prolisy ve tvaru písmene H, které jsou v CW profilech vytvořeny z výroby, slouží k vedení elektroinstalací. Z tohoto důvodu je vhodné profily v konstrukci umístit tak, aby se tyto výseky nacházely přibližně ve stejné výšce. H-prolisy proměníme v otvor jednoduchým proražením, např. kladivem a následným ohnutím. Ve stojinách CW profilů je možné provést otvory i přímo na stavbě, a to např. pomocí stupňovitého vrtáku do plechu. Pro takto prováděné otvory platí však následující pravidla:

  • Otvor musí být min. o 1 cm užší než šířka profilu
  • Otvor nesmí být vyšší než 2x jeho šířka
  • Mezery mezi otvory v jednom profilu nesmí být menší než 3x výšky
  • Hrana otvoru musí být od konce profilu vzdálena nejméně na šířku daného profilu
  • Otvory nesmějí být provedeny v místech napojení profilů

Otvor provedený v profilu RW

Jak stříhat profily

Tenkostěnné ocelové profily krájíme na potřebnou délku ručními nůžkami na plech, a to tak, že si nejprve nastřihneme příruby profilu, poté profil ohneme a dostřihneme stojinu. Pro krácení profilů můžeme použít i elektrické nůžky na plech. Nikdy však nepoužíváme rozbrušovací pilu, která by mohla zničit ochranu profilu proti korozi.

Při zkracování profilů CW na patřičnou délku je vhodné již zmíněné H-prolisy alespoň na jedné straně délky profilu zachovat pro snadnější vedení elektroinstalace nebo jiných instalačních vedení.

Krácení profilů na sádrokarton

Jak nastavovat délku profilů

Nastavování délky CW profilů provádíme nejčastěji pomocí kusu UW profilu o délce 100 cm. Nazýváme ho příložka. Tuto příložku nasuneme na CW profily tak, aby oba spojované konce CW profilů byly překryty 50 cm příložky. Profily propojíme perforačními kleštěmi, nýty nebo samovrtnými šrouby do plechu typu LB. Dutinu v případě napojení C je nutné vyplnit minerální izolací, v opačném případě vznikne akustický most.

CW profily s příložkou

Délku CD profilů nastavujeme pomocí speciální spojky těchto profilů (spojovací kus CD). Oba konce napojovaných profilů zůstanou ve spojce volně nasunuty.

Rozteče profilů při montáži

V případě výstavby sádrokartonové příčky či montáže předstěny volíme rozteč R-CW profilů dle šířky sdk desek opláštění, tedy 625 mm nebo 600 mm. R-CW profil musí být o cca 10 – 15 mm kratší, než je vzdálenost mezi spodním a horním R-UW profilem.

Při montáži zavěšeného podhledu na křížovém roštu rozměříme polohu závěsů, které rozmístíme tak, aby ve směru nosných profilů byla jejich rozteč max. 900 mm a v kolmém směru byla max. 1 000 mm, tím vznikne „síť“ závěsů 0,9 x 1 m. Vzdálenost krajního nosného R-CD profilu od stěny je max. 1 000 mm a vzdálenost krajního závěsu od stěny v opačném (kolmém) směru je max. 900 mm. Maximální vzájemná rozteč R-CD profilů je 500 mm.

Pokud řešíme montáž podhledu pomocí přímých závěsů. Rozmístíme přímé závěsy tak, aby jejich rozteč ve směru montážních R-CD profilů byla max. 1 200 mm a rozteč v kolmém směru na profily byla max. 500 mm. Montážní R-CD profily tak od sebe budou vzdáleny max. 500 mm. Vzdálenost krajního profilu od stěny je max. 500 mm a vzdálenost krajního závěsu od stěny v opačném kolmém směru je max. 1 000 mm. Tím vznikne „síť“ závěsů 0,5 x 1,2 m.

Podobně je tomu tak při opláštění šikmých a vodorovných ploch v podkroví. V obou případech vytvoříme nosnou podkonstrukci z R-CD profilů s roztečí profilů max. 500 mm.

HydroProfily a příslušenství s vysokou korozní odolností

Existují také profily, které se pyšní zvýšenou korozní odolností. Využití najdou jako součást systému Glasroc H, který je určený do prostor s nadměrnou vzdušnou vlhkostí jako jsou např. wellness centra, bazény. Jedná se o:

Profily jsou určeny do korozních prostředí C3 až C5 dle ČSN EN ISO 12944-2. V daném prostředí je nutno použít i odpovídající šrouby pro připevnění sádrokartonových desek Glasroc H a příslušenství v dané antikorozní úpravě. Vyžadovanou antikorozní třídu určuje projektant.