Vysvětlivky pojmů:

Hluk

Hluk je charakterizován jako nežádoucí zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem, pocit, přičemž může mít i další škodlivé účinky na lidský organismus. Intenzita hluku se udává v decibelech [dB]. .

Srozumitelnost řeči

Označuje míru, do jaké je řeč v daném prostoru jasná a srozumitelná. Vhodným rozmístěním akusticky pohltivých a odrazivých ploch lze šíření mluveného slova v prostoru pozitivně ovlivnit tak, aby posluchač nebyl rušen přílišným útlumem, či naopak nevhodnými odrazy zvuku.

Doba dozvuku

Doba dozvuku vyjadřuje vzájemné působení zdroje zvuku a vlastností daného prostoru, přičemž je do hodnocení brán i faktor času. Doba dozvuku je čas, za který se úroveň zvukového signálu sníží na jednu miliontinu původní intenzity. Jinými slovy: doba dozvuku vyjadřuje, jak dlouho je v určité místnosti slyšet „ozvěna“ daného zvuku. Čím je doba dozvuku delší, tím déle je slyšet ozvěna.