Podhledy pro speciální účely

Obloukové podhledy

Obloukové a zvlněné podhledy a klenby se montují na připravenou tvarovanou konstrukci s použitím sádrovláknitých desek Glasroc F Riflex (Multiboard) nebo velkoplošných desek Gyptone BIG Curve.

V případě desek Gyptone BIG Curve platí pravidla pro šroubování a tmelení popsané v článku Montáž podhledů a desek, při použití speciálních šroubů Gyptone BIG Curve 3,9 x 25 mm. Konstrukce podhledu se provede z montážních profilů R-CD, ohnutých nosných profilů, křížových spojek a závěsů Nonius.

Obloukový podhled za použití sádrovláknitých desek Glasroc F Riflex

Tvar zaoblení se vytvoří pomocí ohnutých nosných profilů připevněných ke stropu (popřípadě stěně) prostřednictvím závěsů Nonius (nutná vzpěrná pevnost). Spolu se spodním dílem závěsu Nonius pro dřevo se k ohnutému nosnému profilu přišroubuje šrouby M6 x 16 i křížová spojka. Maximální rozteč ohebných nosných profilů je y = 1 000 mm. Po sestavení se na křížové spojky nasadí podélné profily R-CD. Rozteč profilů R-CD podélné osnovy je třeba přizpůsobit poloměru oblouku R.

Při nejmenším dovoleném poloměru 1 200 mm je l = 300 mm. Sádrokartonové desky opláštění se ohýbají za sucha a vždy ve svém podélném směru – na podhledu se sádrokartonové desky montují příčně, podélnou hranou kolmo na osnovu montážních profilů R-CD. Příčné hrany desek se stýkají na R-CD profilu. Šroubování sádrokartonových desek a tmelení jsou popsány v článku Obecné zásady montáže.

 

Minimální poloměr ohnutí desek Riflex

Minimální poloměr ohnutí desky Riflex

Pozn.: ve vrcholu oblouku nebo místě největšího ohybu je doporučeno zvolit rozteč montážních profilů 150 mm a to min. mezi dalšími dvěma profily od vrcholu oblouku na obě strany. Zajistíte tak plynulost oblouku.

Podhledy Glasroc H

Podhledy Glasroc H jsou určeny do dlouhodobě vlhkých a mokrých prostor jako jsou bazény, veřejné sprchy, provozy myté tlakovou vodou atd.
Vhodnost použití desek Glasroc H se řídí tabulkou.

Klasifikace prostor z pohledu zatížení vlhkostí a vodou a doporučené řešení Rigips

Klasifikace prostor z pohledu zatížení vlhkostí a vodou a doporučené řešení Rigips
* zatřídění vychází z ČSN EN 13964

Zásady montáže podhledů Glasroc H vychází ze zásad montáže běžných sádrokartonových konstrukcí s těmito výjimkami:

Zásady montáže podhledů Glasroc H

* zatřídění vychází z ČSN EN 13964
** popř. standardní příslušenství opatřené doplňkovým organickým povlakem 0, 02 mm (např. Zinorex S 2211)

Konstrukční rošt podhledů v prostorách s vysokou či trvalou vlhkostí (kategorie C) Habito® H,
je nutno zavěsit pomocí závěsů systému Nonius, stavěcí třmen nebo přímý závěs s odpovídající antikorozní úpravou. Rošt nesmí být zavěšován na pérové závěsy z důvodu nebezpečí stykové koroze mezi pérem a závěsným drátem.

Kovové konstrukční prvky s antikorozní úpravou

Pozn.: Kovové konstrukční prvky mohou být opatřeny dodatečnou antikorozní ochranou odpovídající třídě C3 a C5 podle ČSN EN 12944, resp. třídě RC3 a RC5 podle ČSN EN 10169.

Bezpečnostní mezistrop Rigips

Bezpečnostní mezistropy Rigips vychází konstrukčně i technologicky ze standardních konstrukcí suché vnitřní výstavby a jejich základem je konstrukční sádrokartonová deska RigiStabil (DFRIEH2).
Jsou certifikovány na bezpečnost proti protlačení a násilnému vniknutí a jsou ve shodě s požadavky kladenými na bezpečnostní třídu RC 2 a RC 3 podle ČSN EN 1627.

Základem je konstrukční sádrokartonová deska RigiStabil

Skladby a technické parametry konstrukcí odpovídající schválenému typu jsou uvedeny v Technických listech jednotlivých bezpečnostních konstrukcí – viz Velká kniha sádrokartonu.

Upozornění:
V tomto článku naleznete Základní pravidla montáže. Podrobný technologický návod na montáž bezpečnostních konstrukcí obdrží každá odborně způsobilá firma v rámci certifikace (školení) montážních firem nebo je k dispozici pro odborně způsobilé firmy na Centru technické podpory Rigips.