Blíží se již 14. ročník konference Dřevostavby v praxi, tentokrát v netradičním pojetí

S roční přestávkou kvůli pandemii Covid-19 Rigips opět uspořádá tradiční konferenci Dřevostavby v praxi, která je určena zejména projektantům, architektům, řemeslníkům a všem přátelům dřevostaveb. Těšit se můžete na přednášky řady odborníků, ale i na praktické ukázky při několika workshopech, to vše za doprovodu dobrého jídla a pití.

Letošní již čtrnáctý ročník se bude konat 11. 11. 2021 od 17:30 v poněkud netradiční podobě. Ta umožní spojit výhody osobního setkání účastníků v jednotlivých regionech s online konferencí. Celkem zve Rigips do šesti vybraných destinací napříč Českou republikou. Online přednáškami s odborníky provází moderátorka Iva Kubelková, nechybí ani vystoupení hudebníka Pokáče.

Záštitu konferenci udělila Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s a nadále je konference zařazena v programu celoživotního vzdělávání v rámci České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).

Registrujte se online na drevostavbyvpraxi.cz nebo u svého obchodního zástupce.

Konference Dřevostavby v praxi 2021

Program konference

 • ADMD – Maják ve světě dřevostaveb a moderní výstavby, Ing. Lenka Trandová
 • Osobní zkušenost s prosazováním dřevostaveb v ČR, Ing. arch. Petr Lešek
 • Vady a poruchy v dřevostavbách, Ing. Petr Ptáček, Ph.D
 • Workshop Rigips – Sponkování: správné zásady, Jan Chlup
 • Efektivní vytápění energeticky úsporných domů: Případová studie různých systémů vytápění rodinných domů v ČR, Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA
 • Vystoupení Pokáče
 • Trendy ve vytápění a chlazení, Bc. Tomáš Pavlok
 • Praktické zkušenosti s aplikací minerálních izolací a parozábran, Ing. arch. Tomáš Truxa
 • Workshop Weber – Tipy v zateplování
 • Workshop Izotem – Jak na dřevovlákno
 • Zelené střechy: proč a jak na ně, Ing. Pavel Dostal

Na co se můžete těšit

Dřevostavby jsou moderní technologií pro výstavbu domů, díky čemuž se stávají oblíbenými u stále většího počtu investorů. Statistická křivka výstavby roste nejen v rodinných domech, ale už i stavbách občanské vybavenosti. Kam ale celý obor směřuje a jak velký je potenciál dřevostaveb? Tím se bude zabývat první přednáška Ing. Lenky Trandové, která je ředitelkou Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s.

Ing. arch. Petr Lešek na příkladu Komunitního centra Mírová v Mnichově Hradišti a pavilonu Základní školy v Líbeznicích představí osobní zkušenost s prosazováním dřevostaveb v České republice. Shrne též hlavní problémy, které brání většímu použití dřevostaveb v ČR a to hlavně z pohledu požární odolnosti. Zmíní také některé progresivní případy propagace dřevostaveb u veřejných staveb v Evropě. Ing. arch. Lešek je místopředsedou ČK a v roce 2002 založil s kolegy Projektil architekti. Zabývá se návrhy a realizacemi od malého měřítka interiéru přes stavby a veřejné prostory po územní plány. V České komoře architektů se věnuje tématům architektonických soutěží a zadávání veřejných zakázek.

Velkou míru pozornosti při navrhování a provádění dřevostaveb je nutné věnovat jednotlivým detailům. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. se v tomto tématu bude věnovat nejčastějším vadám a poruchám v dřevostavbách. Představí hlavně ty, které jsou způsobeny neodbornou montáží a nevhodným návrhem a seznámí s možnostmi, jak těmto vadám předejít.

Vytápění a spotřeba energií v dřevostavbách

V další části konference Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA na případové studii zhodnotí různé systémy vytápění v rodinných domech v ČR a téma vytápění doplní i Bc. Tomáš Pavlok se svým tématem Vytápění a chlazení v dřevostavbách s ohledem na spotřebu energie.

Zásadní vliv na spotřebu energie má i obálka budovy, proto se toto téma zaměří i prezentace Ing. arch. Tomáš Truxy, manažera technické podpory Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., značka ISOVER. V první části představí zkušenosti s použitím minerálních izolací do dřevostaveb, tj. porovná dva nejčastější typy minerální izolace (skelné i kamenné vlny) a probere doporučení v rámci jejich aplikací. V druhé části budou tématem inovace v oblasti parobrzd a parozábran.

Zelené střechy jako současný trend

Posledním součástí konference budou zelené střechy. Vegetační střechy vrací zeleň do měst a kompenzují zábor půdy velkoplošnou výstavbou. Odborníci se shodují, že mají pozitivní psychologické účinky, snižují napětí a stres a poskytují prostor pro relaxaci, pokud jsou architektonicky funkčně zapojeny do provozu budovy. Vegetační střechy kromě toho, že okysličují a čistí vzduch, také snižují např. tepelné výkyvy obytných prostor těsně pod střechou. Vše z této problematiky objasní Ing. Pavel Dostal s tématem Zelené střechy: Proč a jak na ně.

Workshopy s praktickými ukázkami

Konferenci doplní celkem tři workshopy. Jan Chlup, demonstrátor Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., značka Rigips, se bude věnovat z praktického hlediska problematice upevňování konstrukčních desek k dřevěné nosné podkonstrukci, tedy zásadám správného sponkování a hřebíkování.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., značka Weber a společnost Izotem představí tipy v zateplování dřevostaveb, ať už se jedná o fasádní polystyren, minerální vlnu či dřevovláknité izolace.