Vyhrajte materiál za 300 000 Kč!
👉🏻 Přihlaste se do Rekonstrukční výzvy.

Kazetové podhledy

Kazetové podhledy Rigips uspokojí nejvyšší nároky na estetiku, akustiku, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost v moderních kancelářích, školách, školkách, zdravotnických zařízeních, prodejnách, sportovních zařízeních a prostorách pro volný čas. Vlastní podhled je tvořen kazetami nebo lamelami, které se vkládají do zavěšeného nebo samonosného kovového rastru. Podhledy jsou demontovatelné a umožňují tak snadný přístup do prostoru nad nimi.
Meziprostor nad podhledem lze využít pro vedení technologických zařízení a rozvodů (elektroinstalace, vzduchotechnika, kanalizace apod.). Předností kazetových podhledů je i jejich jednoduchá a rychlá montáž.

Podhled tvořen kazetami nebo lamelami

 

Hlavní konstrukční prvky

Přehled typů a konstrukcí kazetových podhledů

Typy konstrukcí v závislosti na použité hraně kazet

Typy konstrukcí v závislosti na použité hraně kazet

Stavební připravenost vyměření podhledu

Stavební připravenost a vyměření kazetového podhledu jsou obdobné jako u podhledů deskových.

Skladování a manipulace

Kazety a lamely je třeba skladovat vodorovně na rovné ploše a chránit před nepříznivými vlivy vlhkosti a přímého slunečního záření. Kartony není dovoleno obracet přes hranu a desky by měly být vyjímány vždy po dvou kusech – lícovou stranou k sobě. Manipulaci s kazetami a lamelami je nutné provádět v čistých bavlněných rukavicích.

Vestavění svítidla

Svítidlo 600 x 600 mm je nutno vyvěsit v každém rohu samostatným závěsem, případně ho umístit tak, aby bylo uloženo na hlavních T profilech. Při zabudování svítidel menších rozměrů je nutno respektovat limity maximální únosnosti kazety, nebo svítidla vyvěsit přímo do nosného stropu.

Čištění a renovace

Stropní sádrokartonové kazety a lamely se mohou čistit vlhkou houbou. Do vody je možno přidat lehce alkalický čisticí prostředek (např. mýdlová voda). Kazety je možno běžně čistit i vysáváním. Kazety i lamely lze při renovaci dodatečně přetřít akrylátovou barvou nanášenou válečkem s krátkým vlasem – ne stříkáním! Toto je důležité zejména u akusticky účinných vzorů, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění jejich zvukově pohltivých vlastností.

Postup montáže

Kazety Gyptone není dovoleno montovat v prostorách s relativní vzdušnou vlhkostí převyšující 70 %. Kazety Casoprano je možno montovat až do relativní vzdušné vlhkosti 90 % (kazety 600 x 600 mm). Při montáži je nutné používat bílé bavlněné rukavice, aby nedošlo ke znečištění kazet. Při ukládání kazet je třeba dbát na to, aby určité vzory byly kladeny ve správném směru. Kazety Casoprano i Gyptone jsou na rubové straně opatřeny potiskem umožňujícím jednotnou orientaci kazet. Doporučujeme používat v rámci jedné místnosti kazety pouze jedné šarže, neboť hrozí drobné barevné odlišnosti. Proto je doporučeno objednávat kazety pro celý objekt najednou. Přířezy z kazet by z optických důvodů měly být větší než polovina kazety. Na protilehlých koncích místnosti by měla být velikost přířezu kazety stejná. Na přířezy je vhodné využívat neděrované kazety, aby nedocházelo k řezání přes otvory, k zakrytí části otvorů apod. Tenkostěnné ocelové profily konstrukce rastru se zkracují nůžkami na plech.

Směrová identifikace kazet Gyptone a Casoprano

Příklad správného vkládání kazet Gyptone. Kazety Gyptone mohou být vkládány vytištěnými čarami na rubu kazety pouze jedním směrem. U kazet Casoprano je nutné, aby byly šipky na rubu kazety vždy orientovány jedním směrem.

Příklad správného vkádání kazet Gyptone

Příklad špatného vkládání kazet Casoprano, které následně vede k optickým vadám na podhledu. Čáry nebo šipky nejsou orientovány jedním směrem.

Příklad špatného vkládání kazet Gyptone

Přečtěte si také Postup montáže kazetových podhledů.