Návrh a provádění akustických systémů Rigips

Při návrhu konstrukcí pro akustickou izolaci ve stavbě je nutné brát ohled na konkrétní podmínky v dané stavbě a volit takové konstrukční řešení včetně detailů, aby výsledek splňoval požadované hodnoty.

Návrh vhodného konstrukčního systému

Především je nutné volit takový konstrukční systém, jehož laboratorní hodnoty neprůzvučnosti dávají spolehlivý předpoklad splnění stavebních požadavků po korekci na šíření zvuku vedlejšími cestami.

Vzduchová neprůzvučnost

Vzduchová neprůzvučnost je schopnost izolovat prostory ve stavbě proti hluku přenášenému vzduchem. Veličina R’w udává požadovanou hodnotu zvukové izolace dělicích konstrukcí. Tato hodnota vážené stavební neprůzvučnosti obsahuje vedle samotné neprůzvučnosti dělicí konstrukce i vliv zabudování do konkrétní stavby – vliv šíření zvuku vedlejšími cestami (např. přes okolní stavební díly, netěsnostmi, vedení zvuku pevnými napojeními apod.).

Neprůzvučnost schéma šíření zvuku

Ve fázi návrhu a v projektové přípravě lze při posuzování použít laboratorní hodnoty vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí Rw a provést přibližný přepočet na stavební váženou neprůzvučnost R’w podle vztahu:

R’w = Rw – k1

kde k1 je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku:

  • k1 = 2 dB základní hodnota platná pro dělicí konstrukce v masivních zděných nebo panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton)
  • k1 = 2 až 5 dB doporučené hodnoty pro dělicí konstrukce ve skeletových nebo monolitických stavbách
  • k1 = 4 až 8 dB doporučené hodnoty pro lehké dělicí konstrukce ve skeletových nebo dřevěných stavbách (sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.)

Kročejová neprůzvučnost

Kročejová neprůzvučnost je schopnost izolovat prostory ve stavbě proti hluku přenášenému konstrukcí. Pro kročejovou neprůzvučnost stanovuje norma požadavky na váženou normovanou hladinu akustického tlaku kročejového zvuku – veličinu L’n,w.

Kročejová neprůzvučnost schéma šíření zvuku konstrukcemi

Pro kročejovou neprůzvučnost je pak možné ve fázi návrhu a v projektové přípravě při posuzování použít laboratorní hodnoty normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropních konstrukcí Ln,w a provést přibližný přepočet na váženou stavební normovanou hladinu akustického tlaku kročejového zvuku L’n,w podle vztahu

L’n,w = Ln,w + k2

kde k2 je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku v rozsahu 0 až 2 dB.

Ke stažení

Přehled modrých akustických systémů Rigips

Akustické příčky na jednoduché a dvojité podkonstrukci a bezpečnostní příčky

Akustické příčky s Modrou akustickou deskou RigipsAkustické bezpečnostní příčky Rigips Modrá akustická deska

Akustické předstěny

Akustické předstěny s Modrou akustickou deskou Rigips

Stropy chráněné akustickým podhledem

Stropy chráněné akustickým podhledem

Akustická podkroví

Akustické podkroví s Modrou akustickou deskou Rigips

Přečtěte si také, jak řešit akustiku v podkroví.